Klar tale fra Hermansen

Telenors konsernsjef, Tormod Hermansen, var klar i sine uttalelser på Telenors presseforum i Tønsberg onsdag. Selskapet vil møte utfordrerne i markedet på deres egen banehavdel, der alle priser er klare til å justeres etter hva markedet krever og konkurrentene gjør.

- De neste 2-3 årene vil forbrukerne oppleve at prisstrukturen i telemarkedet blir lite oversiktlig. Nye aktører vil forsøke å etablere seg i markedet med volumprodukter og vil prise sine tjenester lavt for å få markedsandeler. I denne konkurransen må vi følge etter, sier Hermansen.

Han er klar til å legge Telenors muskler og kapital bak konkurransen som de første årene vil gå på prising av tjenestene. - Vi har kapasitet til å være med på dette spillet sier Hermansen.

- Vi går inn i en fremtid der vi om 3-4 år vil få 25% av omsetningen vår fra produkter vi i dag ikke kjenner til. Vi utsettes for stadige fornyelseskrav, noe som gjør at vi må omstille oss, sier han.

Om valg av internasjonale partnere sier telenorsjefen at med Ameritech tungt inne på eiersiden i Tele Danmark, er det ikke like selvsagt at partnerstrategien ligger fast. - Vi vet ikke hva som tenkes i Ameritech om investeringene i Danmark. Dette kan få konsekvenser for Telenors eget valg av internasjonale partnere, varsler Hermansen.

Hermansens mål er at Telenor skal gå fra å være en nasjonal telekom-aktør med utenlandske interesser til å bli en global aktør med fokus på enkelte områder der selskapet har kompetanse.

- De mest spennende mulighetene ligger det hvor risikoen er størst. Om man vil satse, må man også tåle nederlag. Det gjør vi og er forbredt på at de kommer, sier Hermansen.

Telenors utenlandssatsing skal om 7-8 år gi større overskudd enn virksomheten i Norge. Og Hermansen lover også den norske staten større avkastning på investeringene i Telenor enn gjennom andre investeringsformer eller telekomselskap.

Til toppen