Klimaavtale kan gi dyrere minne

En undersøkelse viser at den amerikanske datakretsindustrien vil bli rammet hardt av en eventuell global klimaavtale. Dette gir enda større makt til asiatiske produsenter og kan føre til høyere priser på minne.

Undersøkelsen er utført av Economic Strategy Institute (ESI) - en ikke-kommersiell gruppe som er finansiert primært av amerikanske bedrifter - og viser at konkurransedyktigheten til det amerikanske næringslivet vil bli svekket. Kostnadene vil bli høyere enn det Clinton-regjeringen har beregnet og vil kunne påvirke globale handlingsmønstre.

ESI så på konsekvenser for nøkkelindustrier som biler, stål, kjemikalier, integrerte kretser og flyselskaper. Den amerikanske kretsindustrien bruker kjemikaliet perfluoretan til å rense elektroniske kretser under produksjonen, noe som resulterer i utslipp av farlige gasser normalt assosiert med smelting av aluminium. Selv om bransjen jobber på spreng med å finne alternative løsninger, er perfluoretan foreløpig det eneste alternativet.

Amerikansk minnekretsindustri frykter at nye utslippspålegg vil ta livet av den delen av industrien som ikke ble konkurrert ut av japanske konkurrenter i 80-årene.

Japanske og sør-koreanske kretsprodusenter styrer rundt to tredjedeler av verdensproduksjonen av minnekretser. Hvis de amerikanske produsentenes dystre spådommer slår til, vil de to asiatiske landene få kontroll over en foruroligende stor del av minnemarkedet, noe som kan påvirke prisnivåene på minne.

De seneste to årene har sterk konkurranse ført til enorm nedgang i priser på dataminne. Forsvinner de amerikanske aktørene, kan vi om noen år ende opp i en situasjon der Japan og Sør-Korea styrer prisene på minne i verdensmarkedet.

Til toppen