Knallsterkt fra Seagate

Mens aksjemarkedet ventet et resultat fra diskprodusenten Seagate på 26 cent per aksje, ble resultatet etter forrige kvartal hele 42 cent per aksje.

Det siste regnskapskvartalet ble avsluttet 1. januar 1999, og viste et resultat på 104 millioner dollar av en omsetning på 1,8 milliarder dollar.

I det tilsvarende kvartalet i 1997 var omsetningen 1,67 milliarder dollar, og resultatet var et tap på 183 millioner dollar.

Bruttomarginen for kvartalet ble 23,8 prosent - opp 3,1 prosentpoeng fra foregående kvartal.

Årsaken til den sterke forbedringen er dels et vellykket program for kostnadskutt og dels en sterkere IT-sektor.

I fjor var Seagate plaget av en generell overkapasitet i bransjen delvis grunnet Asia-krisen, koblet med sterkt prispress. Selskapet la ned en fabrikk og sa opp en rekke medarbeidere.

Til toppen