Knalltøft for Compaq i Q3

Det amerikanske PC-salget viste solid utvikling i tredje kvartal 1998 med en vekst på 14 prosent i solgte PC-er sammenliknet med samme kvartal i 1997. De fem største aktørene tar stadig større andeler, mens markedslederen Compaq gjorde et svakt kvartal med tilbakegang på 19 prosent.

Tallene for PC-salget i USA i tredje kvartal 1998 viser at de fem største aktørene fortsetter å ta andeler.

I tredje kvartal 1997 sto de fem største for 51 prosent av PC-salget i USA. I tredje kvartal i år har dette steget til 55,5 prosent som man kan utlede av tabell 2 nedenfor. De betyr at de mindre aktørene sakker stadig akterut. Apple Computer for eksempel, er fortsatt ikke tilbake blant de fem største aktørene trass i rekordsalg av iMac på 278.000 maskiner i tredje kvartal 1998. Frem til 1995/1996 var selskapet en gjenganger blant de fem største selgere av PC-er i det amerikanske markedet.

Det er også verdt å merke seg at Compaq har hatt en tilbakegang i PC-salget i tredje kvartal 1998 sammenliknet med tilsvarende kvartal i 1997 - fra 1,64 millioner til 1,5 millioner PC-er, en tilbakegang på åtte prosent. Fordelt etter markedsandeler er fallet på hele 19 prosent eller 3,8 prosentpoeng.

Nummer to på listen - Dell - har hatt en eventyrlig vekst i kvartalet fra 812.000 til 1,34 millioner solgte PC-er, en vekst på hele 65 prosent basert på enheter, og en økning i markedsandeler på 45 prosent tilsvarende 4,40 prosentpoeng.

Amerikanske analytikere mener Compaqs tilbakegang skyldes en kombinasjon av ettervirkninger av overfylte lagre i salgskanalene - et problem selskapet slet med tidligere i år - samt fusjonen med Digital. Lagerproblemene skulle nå være løst, men det gjenstår å se om selskapet har fått opp farten igjen etter fusjonen med Digital.

Markedet i sin helhet viser solid utvikling med en vekst på 14 prosent i solgte PC-er i tredje kvartal 1998 sammenliknet med tredje kvartal 1997.

TABELL 1: Leverte PC-er i USA i tredje kvartal 1998 og 1997. Tallene angir leverte PC-er i hele tusen basert på tall fra IDC i USA. Tallene for tredje kvartal 1998 er foreløpige.

Leverandør Q3 98 Q3 97 Vekst
Compaq 1.501 1.639 - 8%
Dell 1.340 812 + 65%
IBM 860 650 + 32%
HP 796 629 + 27%
Gateway 781 544 + 44%
Andre 4.235 4.104 + 3%
Totalt 9.522 8.378 + 14%

TABELL 2: Viser PC-leverandørenes markedsandeler i USA i Q3 1998 ig '97, ifølge amerikanske IDC. Tallene for tredje kvartal 1998 er foreløpige.

Leverandør Andel
Q3 98
Andel
Q3 97
Endring
andel
Compaq 15,8% 19,6% - 19%
Dell 14,1% 9,7% + 45%
IBM 9,1% 7,8% + 17%
HP 8,4% 7,5% + 12%
Gateway 8,2% 6,5% + 26%
Andre 44,5% 49% - 9%
Til toppen