DEBATT

Digitalisering med samvittighet

IT vil spille en større og større rolle for samfunn og næringsliv. For å sikre at veien vi velger er til felles beste, trengs en faglig debatt og enighet om verdigrunnlaget som inkluderer flere enn teknologer.

Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Forfatter og forsker på digital etikk og leder NORDE.
Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Forfatter og forsker på digital etikk og leder NORDE. Foto: Privat
Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
10. jan. 2020 - 09:23

Teknologien har gitt oss nye og flere muligheter gjennom årene som har gått siden Internett og digitale hjelpemidler ble allemannseie. Nytten av ny teknologibruk i nye digitale løsninger må forstås og aksepteres som et gode. Ubenyttet bruk er tapt mulighet til å gjøre livene våre bedre. Både for den teknologiinteresserte og for de vanlige brukerne er det en felles interesse i at samfunnet baserer sine valg for teknologibruk og digitalisering på en felles verdiplattform.

For IT-næringen er det viktig å ta grep for å etablere denne felles verdiplattformen. Som deltakere, innovatører, leverandører og ambassadører for ny og god teknologi er det viktig at løsningene leveres slik at flest mulig ser og forstår nytten.

Norsk råd for digital etikk (NORDE) er Norges første tankesmie for digital etikk, og organisert under Den norske dataforening (DnD). Den består av fagpersoner fra ulike fagområder og sektorer med kompetanse på digital etikk.

Refleksjon foran standarder

Målet for NORDE er ikke å gi standardiserte svar på vanskelige spørsmål. Målet er å levere et grunnlag for etiske refleksjoner rundt digitalisering som skal gi bedre avgjørelser og bedre resultater.

Vi tar utgangspunkt i digital etikk som en funksjon av flere hovedfaktorer. Først og fremst forståelse av hva ny teknologi er, og hva den kan gjøre. Denne forståelsen må brukes til å vurdere hvilken samfunnsmessig betydning ny teknologi kan ha, og hvordan den kan brukes. Slik bidrar digital etikk til at teknologi gjøres tilgjengelig til best for enkeltmennesket og samfunnet.

Gode avgjørelser kjennetegnes av at de ivaretar og styrker etiske grunnprinsipper og verdier. Vi har den nordiske samfunnsmodellen som grunnlag. Men vi tar også utgangspunkt i EUs etiske retningslinjer for ansvarlig kunstig intelligens.

Etikk for bedre løsninger

Vi erkjenner at det finnes situasjoner og teknologier der etiske prinsipper må veies mot hverandre. Spenningene dette medfører kan lettes og løses ved hjelp av digital etikk.

Utgangspunktet vil alltid være at teknologi gir utrolig store muligheter for enkeltmennesker og samfunn. Vi har et etisk ansvar som medmennesker å søke de beste tilgjengelige løsningene og ta dem i bruk på best mulig måte.

Tettere samarbeid mellom etikere og teknologer er nødvendig for at utvikling og implementering av teknologi er til beste for oss alle. Det gir oss en kunnskapsbasert offentlig samtale. En høy bevissthet om digital etikk i alle sektorer og på alle nivåer i samfunnet er nødvendig.

Vi vil være en brobygger mellom offentlig virksomhet og privat næring, og mellom norsk, nordisk og internasjonalt arbeid på feltet digital etikk.

Velkommen til faglig bidrag

Fremover inviterer vi teknologer med interesse for etiske problemstillinger og løsninger til å delta og debattere digitalisering og etikk. Vi vil legge til rette for at private og offentlige virksomheter har en arena for å møtes, få frem og diskutere digital etikk. I den offentlige debatten skal vi bidra til at den er opplyst og kunnskapsbasert.

Vi vil invitere til og selv delta i fagdager og fagsamtaler om digital etikk. Vi står til disposisjon for paneldebatter, råd og utvalg, og vil selv utarbeide veiledere og rapporter.

NORDE er organisert som en faggruppe under Den norske dataforening. NORDE og DnD deler den høye prioriteringen av det norske samfunnets digitale agenda.

Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Forfatter og forsker på digital etikk og leder NORDE.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.