DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Hva er innovativ digitalisering?

Illustrasjon.
Illustrasjon. Bilde: Colourbox
Arild HaraldsenArild HaraldsenBidragsyter
8. sep. 2017 - 06:00

Offentlig og privat samarbeid er det viktigste området for digitaliseringen av Norge. Her skal vi se på ett eksempel: Samarbeidet mellom finansnæringen og offentlig sektor om bruk av samtykkebasert deling av data. Det viser hvordan innovasjonselementer fra begge sider gir en større totalgevinst.

Dette gjelder det såkalte DSOP-prosjekt. Det begynte som et samarbeid mellom Finans Norge og Bits AS på den ene side og Skattedirektoratet og Altinn på den annen. Senere har Politiet og NAV kommet til.  De prosjektene som nå inngår i dette samarbeidet, har et samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 10 og 40 milliarder kroner. 

Finansnæringens  digitale transformasjon

Finansnæringen var blant de første som ble «rammet» av teknologiutviklingen. De har gått gradene fra å etablere minibank, via nettbank til nå mobilbank. Underveis har filialene forsvunnet og  antall ansatte gått kraftig ned. Konsernsjef Rune Bjerke i DnB sier imidlertid at bankene fortsatt må effektivisere.

Det betyr ikke at vi i dag har en svak finansnæring. Tvert om, som jeg skrev i en tidligere artikkel. Finansnæringen (banker, forsikringsselskaper, meglerhus) er blant de mest effektive i verden. De har hatt en produktivitetsvekst som er 4 ganger høyere enn produktivitetsveksten i privat sektor de siste 25 år.

Hva er de spesifikke trekkene ved denne utviklingen? Det er ikke teknologien i seg selv, men hvordan en har benyttet teknologien til å endre forretnings- og samarbeidsmodell med så vel konkurrenter som kunder, som har ført til denne omstillingen:

  • Teknologien endrer kundeforventningene. Det er derfor kundene og ikke teknologien som driver omstillingen i finanssektoren.
  • Andre aktører går inn i bankenes verdikjeder. Det gjelder så vel nye teknologiseslskaper som konkurrenter en ikke tidligere hadde tenkt var trusler - som Google og Facebook som tilbyr effektive betalingsløsninger.

Det finansnæringen har gjort er å snu dette fra å være trusler til å bli muligheter, i form av at nye aktører inviteres inn i verdikjeden, og at nye produkter utvikles, ikke på grunnlag av kundenes behov, men ut i fra forståelsen av kundenes problemer.  

Dette gjør noe med lederrollen i finansnæringen. Egenskaper som administrasjon, koordinering og bankfaglige kunnskaper, må vike plass for evne til kreativitet, tverrfaglig samarbeid og «prøve og feile»-mentalitet, samt gjennomføringsevne.

Finansnæringen ser nå at videre produktivitetsvekst må skje gjennom samarbeid med offentlig sektor om utveksling av data. Mens finansnæringen bringer sin innovasjonsmodell inn i dette fellesskapet, bringer offentlig sektor inn sitt innovasjonselement;

Samtykkebasert deling av data

Vi har i dag antageligvis verdens mest effektive, digitaliserte skattesystem. Det begynte med at Stortinget ga mulighet til at skatteetaten fikk anledning til maskinelt å hente inn skatterelaterte data fra banker, forsikrinsselskaper og borettslag. Det ble ikke bare brukt til å effektivisere prosessene for innhenting av informasjon. Det ble brukt til å snu kulturen i skatteetaten fra å være en kontrollinstans til en serviceinstans – fra å sjekke at innbyggeren oppga korrekt informasjon, til å spørre kunden om den informasjonen som skattetetaten hadde, var den korrekte.

Dette var først og fremst en kulturrevolusjon og ingen teknologirevolusjon.

Noe lignende er nå i ferd med å skje.

I Altinns Innovasjonsprogram dukket det i 2014 opp en idè om å la brukerne selv eie sine egne data og å åpne opp for viderformidling av disse. Senere kom privat sektor og ønsket det samme. De ønsket tillatelse til videreformidling av disse dataene til andre for annet formål.

Resultatet ble Samtykkebasert deling av data som du kan lese mer om her. Hovedprinsippene er at

  • Samtykket skal være informert – Du skal forstå hva du samtykker til
  • Samtykket skal være frivillig – Det skal ikke være en forutsetning at du MÅ samtykke
  • Samtykket skal være uttrykkelig – Du skal aktivt tilkjennegi at du samtykker

Opprinnelsen til dette konseptet er prinsippet om «gjenbruk av data», eller «once only»-prinsippet. Det betyr at innbyggere og næringsliv ikke skal be om informasjon som etaten allerede har. «Once-only» er et 14 år gammel anbefaling fra EU som nå mer eller mindre er tatt i bruk i de fleste lands eGovernment-satsinger. Men det er bare i Norge at dette er videreutviklet til «samtykkebasert deling av data».

Det første prosjektet – samtykkebasert deling av data i forbindelse med lånesøknad – finnes ikke i noen andre land. Her ligger altså Norge foran gjennom det konseptet som Altinn har utviklet i samarbeid med Skatteetaten. En slik innovativ utnyttelse av et teknologi-konsept har ingen andre land gjort. Til tross for dette, er ikke dette nevnt med ett ord i Regjeringens Digital Agenda fra 2016!

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim

Når EUs nye Personvernforordning (GDPR) trer i kraft i mai neste år, vil kravene til samtykkebasert deling av informasjon bli styrket. Det vil bidra til å forsterke vårt fortrinn på dette området, dersom konseptet tas i bruk også innen andre næringer. 

Overføring av innovasjonskunnskap over sektorgrenser

Prosjektet viser hvor kunnskap kan overføres mellom sektorer - på to måter:

  • Det er en felles erkjennelse av at mange tjenester utvikles og leveres gjennom en lang verdikjede mellom privat og offentlig sektor. Bekjempelse av kriminalitet må skje gjennom datautveksling mellom politi og finansinstitusjoner; trygdesvindel mellom NAV og forsikringsselskaper osv. I tillegg vil konkursbehandling, signaturrett og tildeling av prokura, utforming av uførevedtak osv, radikalt effektivisere arbeidsprosessene og behandlingstiden sett med kundens øyne. Effekten av disse tiltakene er både effektivisering av arbeidsprosesser, men også større innsats på prediktive tiltak – forhindre forbrytelser og svindel.
  • Dette har skapt tverrfaglig arena for overføring av kunnskap, erfaring og ideèr. På en måte er dette et konkret uttrykk for det «kunnskapsnettverket» som Digital Norway nå utvikler mellom oppstartsselskaper, akademia, forskning og etablerte bedrifter. Men nå på et konkret samarbeid mellom en næring og sentrale aktører i offentlig sektor. Modellen kan utmerket overføres til helsesektoren, sjømatindustrien, landbruksnæringen, transportnæringen osv., alle med betydelig andel av sine tjenester som et samspill mellom offentlig og privat sektor. «Offentlig – privat innovasjon blir den mest effektive løsningen på store samfunnsutfordringer», har Forskningsrådet konkludert med i en rapport nylig. 

Det som er verdien av dette samarbeidet – i tillegg til de konkrete prosjektene – er derfor at  en forener den innovasjonsmodell som finansnæringen over flere år har måttet utvikle, og den innovative utvikling av «once-only»-prinsippet, som Altinn  har utviklet i samarbeid med Skatteetaten. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.