DEBATT

Skymegling – et nytt begrep som trenger innhold

Skymegler-rollen er under utvikling både i Norge og internasjonalt. Innholdet i en slik rolle er omfattende og dekker en rekke områder som blant annet kostnadsstyring, effektivisering, kompetanseutvikling, automatisering og SLA-oppfølging. Li og Computas fremstilling er for enkel og utydelig.

Arne Bergersen, Manager Architects i Crayon AS.
Arne Bergersen, Manager Architects i Crayon AS. Crayon
13. aug. 2019 - 09:39
  • Arne Bergersen, Manager Architects i Crayon AS

Den 5. juli i år skrev Wei Li fra Computas en kommentar her på Digi.no om rollen som skymelger i markedet. Dette var med bakgrunn i den nylig publiserte rapporten fra EY kalt «IT Outsourcing Survey Norway 2019» og uttalelser fra EY hun ikke var enig i. Der Li har flere poenger og sammenligninger mellom eiendomsmarkedet og rollen som skymegler er det nok fortsatt ikke slik at rollen fremstår som dokumentert eller komplett.

Å bruke nettopp eiendomsmeglere, en bransje som er under sterkt press fra apper og Finn.no som sammenligningsgrunnlag, fremstår som søkt. Skulle eiendomsmegleren levere tjenester som skymeglerne gjør til sine kunder ville vi ikke lenger kjøpt bolig, vi ville gått til leiemarkedet. Deretter vil eiendomsmegleren til enhver tid følge med på hvor vi bor og forhandle på vegne av leietager hva som er optimal utnyttelse av boligen hva gjelder strømbruk, avfallshåndtering, utbygging, stengning av rom som ikke er i bruk, anbefalt oss å flytte til et annet nabolag om dette var billigere over tid osv.

Alle som benytter IT har i dag en forvaltning av denne plattformen. Dette kan være med egne ressurser (interndrift), kjøp av ressurser (konsulenttjenester), eller ved kjøp av tjenester (driftsleverandører). Uavhengig av valgt modell er det nødvendig med kompetanse på den valgte teknologien og tilhørende tjenester for å sikre utnyttelse av potensialet for organisasjonen. Skal selskaper ta gode valg i forbindelse med bruk av skytjenester må de tilegne seg kompetanse om hva dette i realiteten betyr. De organisasjoner som lykkes med sin bruk av skytjenester har aktivt eierskap til både hvorfor og hvordan tjenestene etableres og benyttes.

Når organisasjonen selv tar det kommersielle ansvaret for bruk av skytjenester med et aktivt forvaltningsregime gir dette klare drivere for å oppnå agilitet, optimalisering, automatisering og andre forvaltningsprinsipper som sikrer forretningsverdi, kostnadskontroll og forutsigbarhet. Det er mange organisasjoner som vil ha behov for bistand til gjennomføringen av disse aktivitetene, og det er her skymegleren har sitt virke. Som en hjelper for å gjennomføre gevinstrealisering, som understøtter kundens kommersielle styringsregime.

Rapporten fra EY viser at 76 % av respondentene svarer at «Fokus på kjernevirksomheten» er driveren for å outsource IT-tjenester. Etter dette kommer kompetansetilgang, skalerbarhet, servicekvalitet og kostnadsreduksjon. Skal organisasjoner i dag velge skytjenester som en videreføring eller videreutvikling av sitt IT-miljø bør dette nettopp være med forankring i kjernevirksomheten og dennes behov. At «skymeglere fra utviklingsmiljøer» skal ha en grad av ekspert-rolle i vurderingen og være bedre til rådgivning rundt dette kan jeg ikke se er dokumentert i Lis kommentar.

En skymegler bør i sin rolle være uberørt av både utvikling og drift, men heller fokusere på organisasjoners realiseringsevne for kjøp av tjenester - med blikket rettet mot effektivisering. Der tidligere innkjøp av IT-produkter har vært investeringer blir enhver endring og belastning i nettskyen fakturert etter medgått tid eller forbruk. Effektivisering av valgt plattform er et evigvarende prosjekt som krever både forståelse for forretning, infrastruktur, applikasjonsutvikling, tjenesteutvikling og sikkerhet. I dette vinduet har skymegleren sin styrke. Med personell som har kompetanse på tvers av skymarkedet, erfaring fra lokale løsninger, som følger endringene og ser hvordan disse påvirker kunder på tvers av bransjer - som proaktivt kan være rådgiver og kompetansepartner.

Modernisering av tjenester, vurdering av disse mot forretningens behov, risikovurderinger, sikkerhetsanalyser, SLA-oppfølging – dette er bare noen av de rollene som en skymegler naturlig skal levere til sine kunder. For å lykkes med dette må skymegleren være en uavhengig aktør som ikke er bundet til en enkelt produsent, ha bagasje som begrenser kreativitet eller forståelse, se koblinger på tvers av arkitektur og kunne overføre denne kompetansen til sine kunder. Legg til at NIST peker på at en skymegler (Cloud Management Broker) skal kunne administrere kunders skyløsninger, uavhengig om disse benytter en enkelt produsent eller et «multi cloud»-miljø. Det å kunne kjøpe tjenester fra produsentene igjennom skymeglerens portaler vil være en styrke for mange organisasjoner. Fullstendige oversikter over forbruk i de forskjellige produsentenes tjenester, hjelp til både kostnadskontroll og fordeling innad i egen organisasjonen og muligheten for rask opp og nedskalering på tvers av flere plattformer.  

Li har en rekke gode poenger i sin kommentar, men skymegler-rollen er større enn hun og Computas fremstiller den – og på ingen måte forbeholdt de som kommer fra et utviklingsmiljø.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.