DEBATT

Slik skaper vi sammenhengende tjenester

Leder i Digitaliseringsrådet, Svein Ragnar Kristensen, har mange gode poenger i sitt innlegg om utfordringene med å få til sammenhengende tjenester, 6. november. Vi er helt enige i at samarbeid er helt avgjørende for å lykkes med den digitale transformasjonen av samfunnet.

Kristine Aasen, fungerende leder for avdeling Digitalisering ved Brønnøysundregistrene.
Kristine Aasen, fungerende leder for avdeling Digitalisering ved Brønnøysundregistrene. Foto: Hege Sæthre Lind
Kristine Aasen, Brønnøysundregistrene
12. nov. 2019 - 12:02

Som tidligere skattedirektør kjenner Kristensen selvsagt Altinn-samarbeidet godt, der målet hele tiden har vært samarbeid om digitalisering på tvers av etats- og forvaltningsnivåer. I DSOP-samarbeidet med finansnæringen og eiendomsbransjen og i arbeidet med «Oppgjør etter dødsfall» (OED), kjenner vi oss godt igjen i utfordringene som Kristensen trekker frem. Han kaller samarbeid om digitalisering for en gordisk knute. Men det finnes mange eksempler på godt samarbeid.

Den gordiske knuten ble løst. Myten sier at Aleksander den store tok en titt på den knuten som satt mellom åket og stangen på en vogn. Knuten hindret vognen i å bli tatt i bruk. Aleksander gjorde da det som ingen andre hadde tenkt på før: Han hogg knuten tvers av.

Dette er vel et bilde på den digitale transformasjonen. Vi må våge å tenke annerledes, tenke nytt og hive vekk tradisjonelle tankesett.  Om vi gjør det, vil det være mulig å realisere sammenhengende tjenestekjeder på tvers av offentlige og private aktører, til det beste for innbyggere og næringsliv.

Vår erfaring er at det er helt sentralt at vi tenker grunnleggende digitalt. Vi må bruke autoritative kilder, vi må bruke digitale representasjonsforhold, vi må dataminimere (once only), og vi må bruke GDPR som det gode verktøyet det faktisk er.

Vi har de verktøyene vi trenger. Felles datakatalog, samhandlingsmønstre, ID-porten, maskinporten, autorisasjonsløsningen og de andre komponentene i Altinn-plattformen, folkeregisteret og enhetsregisteret danner en unik plattform for å realisere tjenestekjeder. Erkjennelsen av at vi trenger et lovverk som legger til rette for digitalisering er til stede.

Det er bra at det finnes en politisk vilje til å realisere de syv identifiserte livshendelsene som gode tjenestekjeder. OECD peker på politisk forankring som en suksessfaktor for å realisere det de kaller one-stop-shops for digitale tjenester – der de for øvrig også trekker fram at «Altinn fulfills the most sophisticated one-stop shop model».

Svein Ragnar Kristensen, leder i Digitaliseringsrådet. Her avbildet på rådets aller første møte i Oslo Plaza, den 7. januar 2016.
Les også

– Hvordan skal vi lykkes med å realisere regjeringens ambisjoner om sammenhengende tjenester?

Gjennom Altinn sitt samarbeid med finansnæringen, domstolene, skatteetaten, NAV, kartverket, Statens vegvesen og flere, har vi vist at det er mulig å samarbeide og komme frem til realiserbare løsninger. Derfor er vi svært glad for at Kristensen og Digitaliseringsrådet framhever hvor viktig det er med slikt samarbeid på tvers. Vi støtter Kristensen oppfordring om tydelige politiske føringer, og behovet for midler som gjør det mulig å realisere tjenestekjeder. Det er her den gordiske knuten må hogges i to: Politikerne må bevilge midler, og etatene må ansvarliggjøres for å realisere gevinstene når den politiske ledelsen har allokert midlene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.