DEBATT

Slik tar du grep om det digitale lederskapet

Mange toppledere ser på den digitale utviklingen som en enorm utfordring for egen virksomhet. Det tas mange initiativer for å imøtekomme stadig nye forventninger og krav i markedet. Hvorfor lykkes likevel ikke de fleste aktører med å omstille seg digitalt? Hvordan unngår de feil veivalg?

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Colourbox
Sandra Hovland, Devoteam Fornebu Consulting
29. mars 2019 - 10:39
Sandra Hovland, Head of Innovation and Digital Transformation Services, Devoteam Fornebu Consulting AS.
Sandra Hovland, Head of Innovation and Digital Transformation Services, Devoteam Fornebu Consulting AS. Foto: Devoteam

Alle store, strukturelle endringer kan i utgangspunktet virke overveldende. Tall fra World Economic Forum viser at enorme summer blir sprøytet inn i virksomheter for at de skal foreta store digitale endringer. Kun én prosent når eller overgår sine egne mål med å gå fra forsøk til en fullskala transformasjon.

Ifølge en rapport fra World Economic Forum kommer mange virksomheter aldri videre fra forsøksfasen, og når ikke fram med en transformasjon av virksomhetens forretningsmodell. 75 prosent mislykkes fullstendig i teknologitransformasjonen. 

Ofte kan det være utfordrende for virksomheter å endre eller skape nye tjenester og produkter ved hjelp av både eksisterende og ny teknologi. I en slik atmosfære er det lett å stikke hodet i sanden.

Det å ikke foreta seg noe, er imidlertid ingen fornuftig strategi.

Forretningsmål og strategi

En god start er viktig. Et kjennetegn for dem som lykkes med endringsprosessene er at de starter med å finne ut hva de faktisk vil oppnå og hvordan de skal oppnå det.

Her er noen av de grunnleggende stegene man bør ta samt viktigheten av dynamikk i endringsarbeid.

Markedskontekst og mulighetsrom

Man begynner med å skaffe seg en solid forståelse av markedsposisjonen. Dette gjøres effektivt ved å utforske tre perspektiver samtidig: Det menneskelige, det forretningsmessige og det teknologiske.  

Noen sentrale spørsmål man bør stille:

  • Er det store markedsendringer på gang som gjør at din konkurranseevne kan bli svekket, slik som bransjeglidning eller regulative forhold?
  • Bør din virksomhet skaffe smarte kundeløsninger i samarbeid med andre aktører i økosystemet?
  • Hvordan kan en digitaliseringsprosess bidra til å øke konkurransekraften i virksomheten?
  • Hvor moden er egentlig virksomheten i forkant av en digital transformasjon?

Alle disse perspektivene er med å skape nye føringer og nye muligheter for endring. Problemstillingene danner grunnlag for hypoteser som kan testes ut. Målet er å bringe inn ny innsikt fra markedet allerede i de første stegene i strategiarbeidet.

Menneskene og kulturen

For å få sving på endringsarbeidet er man avhengig av å samle dyktige mennesker som kan jobbe tverrfaglig, som ser sammenhenger og ivaretar helhetsperspektivet i det man vil foreta seg.

Kanskje finnes allerede den nødvendige kompetansen i egen organisasjon; mennesker som kjenner kundene ut og inn, kjenner de eksisterende prosessene, og som kan bidra med å tilrettelegge for økt verdiskapning for brukerne i fremtiden.

Tas disse med inn i arbeidet? Hvis ja, er denne kompetansen tilstrekkelig for å skape de nye konkurransefortrinnene? Er man i stand til å endre og tegne nye prosesser, som fører til de mest optimale løsningene for brukerne? Er det behov for å endre forretningsmodellen i virksomheten, og for partnerne?

Et velkjent utsagn sier at «kulturen spiser strategien til frokost». En ledelse som står for en åpen kultur, hvor endringsarbeid og digitalisering anses som muligheter for fornying og vekst, gir en økt sannsynlighet for å lykkes med forretningsstrategien. En fremoverlent ledelse med et åpent sinn kan enklere få med seg menneskene gjennom de digitale endringsprosessene.

Gradvis utvikling og implementering

Ledelse og ekspertise må jobbe sammen om strategi. De skal gjennomføre endringer og iterative innovasjonsprosesser, det innebærer en smidig tilnærming allerede i strategiarbeidet gjennom ulike steg i design, utvikling og implementering.

Kvalitative undersøkelser bringer med seg ny innsikt som er essensielt når man må vite og definere nøyaktig hvilke utfordringer som er verdt å bruke energi på. Dette grunnlaget er retningsskapende for hele arbeidet med virksomhetens strategi og trekker derfor opp veikartet for endrings- og innovasjonsarbeidet.

Ny innsikt tilføres underveis slik at man fortløpende kan korrigere og sikre større nøyaktighet og relevans i jobben som gjøres. Nye brukerverdier blir identifisert, vurdert og eventuelt bygd inn i både produkter, og i forretningsmodellen.

Digital transformasjon og dynamisk tilpasningsevne

Innovasjon krever et tankesett som drives av nysgjerrighet og en trang til å utforske. Man starter gjerne ved å spørre: «Hva om…?»

Slik tilnærmer man seg eksperimentering med enkelhet. Man evner da å ta mindre risikable valg og skrittvis tillate utprøving og implementering. Dette kan føre til at man fortløpende klarer å utvikle og introdusere nye egenskaper i produkter og tjenester. Dette øker også sannsynligheten for å lykkes med en fullskala digital transformasjon av virksomheten, og den innovasjonen man bringer ut i markedet.

Om du skal i skyen, innføre kunstig intelligens eller skaffe deg en ny servicefunksjon gjennom for eksempel en chatbot eller applikasjon, starter man uansett med å orientere seg ut ifra et markedsperspektiv for å forbli konkurransedyktig, relevant, og aller helst unik.

Nye teknologier dukker stadig opp. Evnen til å modernisere en eksisterende teknologisk plattform, med relevante teknologier, er med på å sikre virksomhetens mål, med treffsikker kommunikasjon i markedet.  Man vil kunne effektivisere brukerreisen og forbedre brukeropplevelsen ved å nå markedssegmentet og individet med riktig verdiforslag.

Med en kultur tuftet på samarbeid på tvers, og ledere som verdsetter og tilrettelegger for innovasjon, vil man kunne skape riktig dynamikk i transformasjonsarbeidet. Man vil kunne utfordre opplagte ideer og løsninger, med konsekvensen at man tør å introdusere helt nye konsepter som kanskje ikke finnes ute i markedet fra før.  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.