DEBATT

Tre barrierer som holder den neste bølgen av kvinnelige digitale ledere tilbake

Den nåværende virkeligheten for kvinnelige digitale ledere og teknologiske gründere er dyster, skriver forfatterne av denne kronikken.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox
1. aug. 2019 - 14:03
  • Michael R. Wade (IMD), Tomoko Yokoi, Elizabeth Teracino og Jialu Shan (Global Center for Digital Business Transformation)

Til tross for en sunn etterspørsel etter digitale talenter er det fortsatt en gjennomgripende mangel på mangfold innen teknologiske bransjer. En fersk artikkel fra BCG peker på at kvinner utgjør bare 25 % av arbeidsstokken innenfor det såkalte STEM, realfagsyrker som omfatter vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk, og bare 9 % av lederstillingene er besatt av kvinner. Og i en fersk spørreundersøkelse antar gründere at det vil ta teknologibransjen ti år eller mer å kunne gjenspeile den øvrige befolkningen i forhold til kjønnsfordeling.

Michael R. Wade, professor i Innovation and Strategy, og Cisco Chair in Digital Business Transformation ved IMD. <i>Foto:  IMD</i>
Michael R. Wade, professor i Innovation and Strategy, og Cisco Chair in Digital Business Transformation ved IMD. Foto:  IMD

For mange er digitalt lederskap synonymt med teknologisk kompetanse. Imidlertid viser IMDs Global Center for Digital Business Transformations forskning på lederskap i den digitale tidsalder at det handler om et mye bredere og sammensatt spekter av egenskaper, deriblant ydmykhet, tilpasningsevne, klarsynthet og konstant engasjement. Hvordan kan vi hjelpe unge kvinner til å utvikle både de harde og myke egenskapene og gründerferdighetene som er nødvendig for å kunne bli framtidens digitale ledere? 

Vi tror svaret finnes i det å overvinne tre barrierer.

Den første barrieren er den manglende interessen for realfag. Forskning viser at jenter er mest interessert i framtidige realfagskarrierer på ungdomsskolen, men at interessen synker drastisk når de beveger seg over til videregående skole. En OECD-studie fra 2015 undersøkte hvordan jentenes manglende tro på egne evner i naturfag og matematikk kan forklare hvorfor de er underrepresentert i realfagene på videregående skole. Andre studier peker på at selv om jentene gjorde det like bra som guttene i realfag, gjorde de det ofte enda bedre i lesefag. Når de så kan velge bestemte fag i de siste årene på videregående skole, og velge bort andre, vil de ofte anse leseforståelse som sin største styrke. Disse resultatene viser derfor at det i de første årene av videregående skole bør satses tungt på å opprettholde jentenes interesse for realfag.

Én måte å gjøre dette på er å innføre mentorordninger allerede fra de første tenårene. Det bør også jobbes videre med å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold i realfagsyrkene for kvinner som planlegger å skaffe seg familie i framtiden. De nordiske landene kan være et eksempel til etterfølgelse i denne forbindelse.

Den andre barrieren er underutviklede forretnings- og gründerferdigheter. Å bli en digital leder handler ikke bare om å kunne koding og digital markedsføring, men også om å bruke disse ferdighetene til å skape og utnytte forretningsmuligheter.

Hvordan kan vi overvinne disse barrierene? Inspirasjon kan komme fra overraskende hold. Siden 2013 har jentespeiderne i Girl Scouts of the USA (GSUSA) gjort teknologi til et sentralt element i hvordan de, de frivillige og foreldrene engasjerer seg i jentespeiderbevegelsen. De har ansatt en teknologisjef for å oppgradere sin teknologiske infrastruktur, og har utviklet nettverktøyer for å hjelpe voksne frivillige med planlegging og gjennomføring av aktiviteter for speidertroppen.

Ett viktig initiativ har vært innføringen av en digital kakeplattform, noe som har hjulpet jentene underveis i deres ikoniske kakesalg. Digital Cookie-plattformen gjør det mulig for jentene å markedsføre kakesalget sitt på internett ved å invitere kundene til et personlig nettsted, eller ved å ta bestillinger via en mobilapp. Plattformen inneholder også pedagogiske elementer som interaktive quizer, videoer og andre aktiviteter som hjelper jentene til å lære seg budsjettering og forretningsplanlegging.

Idet kakesesongen 2019 er i ferd med å avsluttes, får vi rapporter om friske salgstaktikker, som å plassere bilder av Jason Momoa i bar overkropp oppå de ikoniske Samoa-kakeboksene, og gi dem det nye navnet Momoas. Digital Cookie-plattformen erstatter ikke salget som foregår ansikt til ansikt. GSUSA bruker teknologien fornuftig for å kunne tilpasse opplevelsen for jentespeiderne til det 21. århundre, samtidig som de bevarer kjernefokuset på menneskelige ferdigheter. Slikt ungdommelig entreprenørskap innen kakesalg driver ikke bare GSUSAs største innsamlingsinnsats, men er også hjørnesteinen i entreprenørskapsprogrammet.

Den tredje utfordringen er hvordan man skaffer kapital til kvinnelige teknologiske gründere. Hvis målet er å få til enda flere vellykkede nyetablerte teknologiselskaper som er ledet av kvinner, er det kanskje ikke nok bare å oppfordre kvinnene til å bli digitale ledere. I 2018, for andre år på rad, gikk bare 2,2 % av investorfinansieringen til nyetablerte selskaper ledet av kvinner. Dessuten viser forskning at sjansen for at nyetablerte selskaper som er ledet av kvinner, og som er finansiert av mannsdominerte VC-selskaper, får en vellykket utgang (enten ved oppkjøp eller børsintroduksjon), blir drastisk redusert.

Utfordringen er langt fra lett å løse. Som Melinda Gates uttrykte det: “Vi liker å tro at risikovillig kapital drives av kraften i gode ideer. Men etter tallene å bedømme er det mennene som sitter på nøklene».

Organisasjoner som GSUSA, som har et enormt alumninettverk, kan bidra i så måte, men de vil trenge hjelp fra andre hold, særlig fra VC-sektoren. Hvis denne sektoren kan mobilisere sitt nettverk av profesjonelle økonomer, engleinvestorer og långivere av mikrolån, er det en sjanse for at kvinnelige teknologiske gründere kan oppmuntres til å holde ut.

Heldigvis viser ny forskning at det kan være lys i enden av tunnelen – i det minste for investeringer på de aller tidligste stadiene. Forskere ved University of British Columbia og Stanford University sendte nylig ut mer enn 80 000 salgsfremmende e-poster om 'lovende, men fiktive' nyetablerte selskaper til 28 000 VC-er og engleinvestorer, og fant ut at salgsfremmende e-poster fra gründere med åpenbart kvinnelige navn fikk 8 % flere svar fra interesserte enn de med mannlige navn.

"Verden skrives om i algoritmer og kode, og vi trenger jenter og kvinner som har ferdighetene…til å skape den framtiden," erkjenner administrerende direktør for Girl Scout, Sylvia Acevedo. Å gi jenter kompetansen til å mestre teknologiens verden er en sosial, moralsk og økonomisk nødvendighet.

Tomoko Yokoi, Elizabeth Teracino og Jialu Shan er forskere ved Global Center for Digital Business Transformation, et tiltak gjennom forretningsskolen IMD og Cisco, som er basert ved IMD.

Michael R. Wade er professor i Innovation and Strategy, og Cisco Chair in Digital Business Transformation ved IMD. Han er direktør for Global Center for Digital Business Transformation, et initiativ fra IMD og Cisco.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.