JUSS OG SAMFUNN

Konflikt om nytt Difi-bygg

IT-ministeren lot seg ikke presse av Liv Signe Navarsete.

Liv Signe Navarsete utsatte Rigmor Aasrud for et massivt press for å bygge nytt bygg til Difi i Leikanger.
Liv Signe Navarsete utsatte Rigmor Aasrud for et massivt press for å bygge nytt bygg til Difi i Leikanger. Bilde: Per Ervland
12. sep. 2011 - 07:59

Dette er en historie om hvordan statsråd Rigmor Aasrud (Ap) i sommer har blitt utsatt for hardt press fra en regjeringskollega – senterpartileder Liv Signe Navarsete – om viktige kompetansearbeidsplasser i Navarsetes hjemfylke.

Senterpartistatsråden lovet lokalsamfunnet Leikanger et nytt bygg slik at det lokale kontoret til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kunne utvides utover sine nåværende og trangtsittende 80 arbeidsplasser.

Plassproblemer

Det har seg slik at Difi siden starten har drevet to kontorer: Ett hovedkontor i Oslo og et avdelingskontor i Leikanger, Sogn- og Fjordane.

Leikanger-kontoret har opplevd kraftig vekst de siste årene. Fra rundt 20 ansatte ved oppstarten for tre år siden til nå rundt 80 personer har skapt utfordringer rent arealmessig. Kontoret er blitt lokalsamfunnets største arbeidsplass.

Plassproblemene har også kommet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) for øre. I mai lovet hun Leikanger-samfunnet, gjennom Sogn Avis, at kontorsituasjonen skulle løses og at Leikangers største arbeidsplass hadde full støtte i regjeringen.

Løftet var ikke klarert med resten av regjeringen. Difi sorterer under fornyingsminister Rigmor Aasrud. For å realisere løftet måtte senterpartilederen legge opp en taktikk for å presse sin regjeringskollega fra Arbeiderpartiet til å skifte standpunkt.

Presset på

I et oppsiktsvekkende brev til Aasrud ber Navarsete om at kontorsituasjonen ved Leikanger blir tatt på alvor av statsråden. Navarsete ber også om at Aasrud sammenligner arealsituasjonen ved kontoret i Oslo og i Leikanger.

Hun ber også om svar på hvordan Aasrud vurderer kontorsituasjonen for Difi i Leikanger opp mot behovene for fremtidig vekst og mulige utvidelser av oppgaver.

Navarsete krever også svar på hvordan hennes regjeringskollega ser for seg veksten i Leikanger og i Oslo om ett til fem år frem i tid.

Les brevet fra Navarsete til Aasrud (pdf)

Statssekretær følger opp

Navarsete er ikke videre tålmodig i denne saken. Knappe tre uker etter Navarsete har sendt sitt offentlig tilgjengelige brev til sin regjeringskollega følger Navarsetes statssekretær, Hege Solbakken, opp med en mail digi.no har fått tilgang til.

11. juli skriver Solbakken til Rigmor Aasrud:

«Høyrte at du jevnleg er innom byen på møter i partileiinga – sender deg difor meir bakgrunn for kvifor uroa ved DIFI Leikanger er stor – ein av grunnane er at dei ventar på avklaring av byggsituasjonen, det andre er knytt til utviklinga i stillingsheimlar i hhv Oslo og Leikanger. Sakene heng sjølvsagt saman. Det er svært viktig å få ro om begge desse sakene.»

Innholdet i e-posten starter med følgende punkt:

«Byggsaka – her oppfattar eg det som avgjerande at det vert gitt signal om nytt bygg snart:»

Det kommer i e-posten fra Solbakken til Aasrud klart frem at regjeringskollegaene tar eiendomssituasjonen til Difi Leikanger på det største alvor og presser på for at det blir igangsatt bygging.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim

«Dersom Difi Leikanger over tid ikkje får disponere større lokale, fryktar ein kva dette kan bety for eit unikt fagmiljø og verdifulle kompetansearbeidsplassar i Sogn og Fjordane. Det er politisk vedteke at Difi skal vere lokalisert i Leikanger og i Oslo. Det er viktig å få ro om at lokaliseringa av to avdelingar med ansvar for forvaltning, utvikling og drift innanfor IKT-feltet skal vere i Leikanger.»

Les e-posten fra Solbakken til Aasrud her (pdf)

Aasrud kvitterer ut saken ved å svare Navarsete i et brev 19. juli 2011, bare åtte virkedager etter e-posten fra Solbakken.

Der beroliger Aasrud de to Senterparti-politikerne, men slår klart fast at det er Difis direktør, Hans Christian Holte, som har ansvaret for at Difis drift er hensiktsmessig organisert internt – så lenge det er i overenstemmelse med de overordnede avgjørelsene om lokalisering i Leikanger og Oslo.

Les svaret fra Aasrud til Navarsete her (pdf)

Les vedlegget til Aasruds svar til Navarsete (pdf)

Reagerer

Flere kilder med inngående kjennskap til regjeringens arbeid som digi.no har snakket med reagerer sterkt på hvordan Navarsete har presset på ovenfor sin kollega i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Hun bryter nemlig med en uskreven regel statsråder i mellom: Man blander seg aldri offentlig i andre departementers gjøren og laden.

– Slikt tar man på kammerset, og ikke i all offentlighet ved å sende et brev, sier en kilde som ikke vil la seg sitere med navn.

Selv sier Navarsete til digi.no at hun ikke ser noe problematisk i at hun engasjerer seg så tungt i saken.

– Det er vanlig med kontakt mellom statsrådene om en rekke ulike saker, både muntlig og skriftlig. Dette er viktig for å sikre samordning på tvers av sektorer. Kommunal- og regionalministeren har et spesielt ansvar for å sikre samordning mellom distrikts- og regionalpolitiske mål, og tiltak på ulike sektorområder, skriver Navarsete i en e-post til digi.no.

Statsråd Aasrud i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) skriver i en mail til digi.no at: «Difi er FADs underliggende etat og det er FAD som har det fulle ansvaret for etatsstyringen av Difi. kommunal og regionalministeren har ansvaret for samordning av distrikts- og regionalpolitikken, og er engasjert i disse spørsmålene, og derfor har det vært en dialog om saken. »

Men etter det digi.no er kjent med har det vært irritasjon over fremgangsmåten til Navarsete.

- Det er typisk Senterpartiet, sier en kilde til digi.no.

Blir ikke nybygg

Selv om Navarsete presset på så hjalp det ikke. I et brev fra fornyingsdepartementet til Difi, signert avdelingsdirektør Asbjørn Seim, slår departementet fast at det ikke vil være riktig å gå videre med prosjektering av et nybygg på nåværende tidspunkt.

Årsaken er at oppgavene til Difi på Leikanger er i sterk utvikling og det vil være svært vanskelig å vurdere hvilket behov for antall ansatte og derav kontorkapasitet. Dette vil være, skriver departementet, klart om noen få år.

Brev fra departementet til Difi om nybygg (pdf)

– På mange måter er utgangspunktet for dette en gladsak. Vi har hatt en tredobling i antall ansatte på Leikanger fra noen og tyve da vi startet for tre år siden til nærmere 80 personer nå. Det viser at vi har lykkes godt med arbeidet for blant annet elektroniske ID-løsninger der mye av utviklingen og driften skjer fra Leikanger. Dette gjør at vi får nye lokalbehov, men eiendomsmarkedet i Leikanger er ikke så stort. Jeg er opptatt av å finne gode løsninger for våre folk, sier Difi-direktør Hans Christian Holte til digi.no.

Han vil ikke kommentere Liv Signe Navarsete sin kamp om å få bygge et nybygg for Difis avdeling i Leikanger, eller fornyingsdepartementets beslutning.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.