Abonner
IT-BRANSJEN

Kongsberg Digital blir største eier i norsk programvareselskap

Kongsberg Digital kjøper seg opp fra 12 prosent til over to tredels eierskap i Futureon. Investeringen spiller en nøkkelrolle i å utvikle ny teknologi rettet mot fornybar energi, ifølge selskapet.

Illustrasjonsbilde av energiinstallasjoner i markedene til Kongsberg Digital og FutureOn.
Illustrasjonsbilde av energiinstallasjoner i markedene til Kongsberg Digital og FutureOn. Foto: Kongsberg Digital

Kongsberg Digital blir majoritetseier i det norske programvareselskapet Futureon.