Konjunkturavgiften - et bakholdsangrep på kunnskapsøkonomien!

IKT-Norge går kraftig ut mot økningen i arbeidsgiveravgiften. Intesseorganisasjonen mener politikerne lever i fortidens industrisamfunn.

IKT-Norge, en interesseorganisasjon for landets informasjons-, kommunikasjons- og teknologibedrifter, går nå kraftig ut mot Regjeringens forslag til innføring av en konjunkturavgift i statsbudsjettet for 2001.

Forslaget i budsjettet innebærer totalt sett økte inntekter for staten på rundt 9,3 milliarder kroner. Økningen kommer gjennom innføringen av en såkalt konjunkturavgift på 1,5 prosent som skal komme i tillegg til arbeidsgiveravgiften.

IKT-Norge mener at regjeringen må unnta kunnskapsøkonomien for konjunkturavgift.

- Skattlegging av fremtidige arbeidsressurser er å skyte seg selv i foten mener generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff.

- Ønsker man å stoppe utviklingen mot kunnskapssamfunnet er dette veien å gå. IKT-bedrifter i Norge er avhengig av å vokse for å bli levedyktige i en fremtidig konkurransesituasjon. Biomedisin og IT vil være de viktigste virkemidlene for å effektivisere offentlig sektor og i særdeleshet helsevesenet. Det er merkelig at man da ønsker å hindre bransjen i å videreutvikle produkter og tjenester for dette, sier Hoff.

Biomedisin, IT og marine ressurser vil rammes hardt, da alle er vekstnæringer som må vokse for å kunne utvikle nye produkter og tjenester.

Utviklingsbedrifter har behov for mennesker men har ikke en umiddelbar inntjening. De er derfor avhengige av at skatt på lønn er så lav som mulig.

- Ønsker man en livskraftig bransje som skal være verdiskapende utover våre oljeinntekter henger dette derfor ikke på greip. Det er til hinder for ny vekst at politikerne fortsatt tror at vi lever i industrisamfunnet, sier Per Morten Hoff.

Les også:


"Konjunkturavgift" rammer IT
Vil innføre moms på IT-tjenester
Teknologisk Institutt må droppe småbedriftene
Jon Lilletun vil kjempe for Teknologisk Institutt
Vil knytte bibliotekene sammen med brede bånd
Foreslår 10 milliarder til forskning
IT-næringen har blandede følelser for budsjettet
Effektiviserer innrapporteringen fra næringsdrivende
Justissektoren skal effektiviseres med data
Gir 100 millioner ekstra til IKT i utdanningen
Småpenger til bredbånd
Kosmo vil ha døgnåpen forvaltning
GSM-lisenser auksjoneres ut neste år

Til toppen