Konsulenter styrer Opticom

Ledertroikaen i børsboblen Opticom, Hans Gude Gudesen, Thomas Fussel og Robert Keith, fakturerte Opticom 2,4 millioner kroner i konsulenthonorarer i fjor. Dermed styres selskapet av konsulenter, ikke ansatte. Ordningen kostet staten flere hundre tusen kroner i tapt arbeidsgiveravgift. - Ikke vanlig praksis, kommenterer skatteprofessor Ole Gjems-Onstad.

Opticom 1997-regnskap, fremlagt onsdag 1. april, viser at selskapet har svært lave lønnskostnader på konsernnivå. I stedet har selskapet betalt ut fete konsulenthonorarer til selskapets tre mest sentrale personer; teknologidirektør Hans Gude Gudesen, styreformann Thomas Fussel og administrerende direktør Robert Keith. De tre hevet i stedet konsulenthonorar på henholdsvis 877.331-, 750.000- og 750.000 kroner som gikk direkte til Symre AS, Kelston Ltd. og Fieldside Consultants Ltd. Disse selskapene eies av de respektive lederne i Opticom.

- Dette er ikke vanlig praksis. En slik ordning medfører at de tre lederne ved å heve utbytte gjennom sine konsulentselskaper i det minste unngår å betale arbeidsgiveravgift, sier professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems Onstad, til digi.no.

- Dersom de ikke kan defineres som aktive eiere i sine respektive selskaper unngår de å bli skattlagt for den delen av inntekten som er personinntekt, legger han til.

- Hvorvidt man får godkjent en slik ordning, avhenger av flere ting. Blant annet må det fremgå at konsulentenes engasjement er midlertidig, sier jusprofessoren og legger til at det også er avgjørende hvor sentral plass de involverte konsulentene har hos sin klient.

Det bør bemerkes at kun Gudesens selskap er registrert i Norge. De to andre i ledelsen, derimot, er ikke det og unngår dermed norske skattemodeller i sin helhet.

Hos Opticom mener man det har vært helt naturlig med en slik ordning.

- Vi har hatt slike ordninger for ikke å binde oss til for høye administrasjonskostnader, og det er regnskapsført i samråd med våre revisorer, sier styreformann Thomas Fussel.

Det synes på det rene at de tre involverte har sitt hovedengasjement i Opticom og innehar svært sentrale posisjoner. Spørsmålet er hvorvidt de tre Opticom-sjefenes engasjement kan betraktes som midlertidig, et spørsmål som i første rekke må reises i forhold til Hans Gude Gudesen, som har vært med i selskapet siden oppstarten.

- For dr. Gudesens del er dette avtaler som er inngått for lenge siden og er i ferd med å endres, sier Fussel.

- Hvor lenge løper avtalen med Gudesen?

- Det kan jeg ikke svare på nå, sier Fussel, men tar seg straks inn: - Well, ... denne avtalen er konfidensiell mellom dr. Gudesen og Opticom.

Etter nærmere undersøkelser kan imidlertid Fussel gi et mer konkret svar.

- Jeg har undersøkt det. Konsulentavtalen med Gudesen løp ut første januar. Fra den tid er Gudesen å betrakte som ansatt i Opticom, sier Fussel.

Gudesen selv ønsker ikke å bli sitert på forhold rundt konsulentavtalene.

Til toppen