Korea bekrefter stabile minnepriser

Foreningen av koreanske halvlederprodusenter melder at de har lært leksa, og har tatt tiltak for å avverge nye prisras på minnebrikker.

Korea Semiconductor Industry Association viser til at planlagte investeringer i nye produksjonsanlegg i år er 33,5 milliarder dollar, ifølge Dataquest. Det er nesten 25 prosent mindre enn i fjor. Tunge investeringer i 1999 og 2000 med derav følgende økning i produksjonskapasitet er pekt ut som den primære årsaken til overproduksjonskrisen som førte til at brikkene i fjor høst måtte selges til 25 prosent av produksjonsprisen. De siste ukene er prisen på minnebrikker igjen kommet på et nivå der produsentene er i stand til å tjene penger, og de har vært i stand til å kjøre sine lagerbeholdninger ned i tilsvarende to til tre ukers produksjon.

Mindre investering i nye produksjonsanlegg innebærer at overgangen fra åtte tommers til tolv tommers produksjonsskiver utsettes. Det bidrar til å holde prisene oppe, samtidig som produsentenes omkostninger holdes nede.

Koreas to største produsenter av minnebrikker, Hynix og Samsung, spiller en nøkkelrolle i landets industri.

Til toppen