Korreksjon som ligner Krakk

Torsdagens kursfall på Oslo Børs - spesielt i IT-aksjene- ikke bare lukter krakk, det ser ut som et krakk også. Utenlandske investorer nettosolgte norske aksjer i forrige uke. Det eneste som mangler nå er at privatinvestorer trekker sparepenger ut av de store fondene.

Så lenge ikke de store institusjonelle investorene blir tvunget til å realisere tap, så er de siste ukene kun i ferd med å gi oss noen helt geniale kjøpsanledninger.

Torsdag så vi til fulle hvor sårbare IT-aksjene er for større usikkerhet og høyere renter. Merkantildata og NetCom styrer IT-indeksen og når de faller med henholdsvis 22 og 14 prosent på sitt vertste, ser hele sektoren dårlig ut.

Heltemodig innsats fra aktører som enten ønsker at sluttkursene ikke skal se for jævlig ut, eller tror bunnen er nådd, sørget for at Merkantildata og Netcom avsluttet på nivåer som gav kursfall på henholdsvis 15 og 6,5 prosent for torsdagen isolert.

Dermed ente IT-indeksen ned 7,1 prosent i et marked som falt med 3,75 prosent.

Som vi tidligere har påpekt har resten av IT-aksjene stort sett hatt en slett utvikling helt siden forsommeren, og IT-indeksen har slik sett gitt en spesielt inntrykk av sektoren. De fleste enkeltaksjen har tatt ut korreksjonen enten i løpet av juli eller de siste to ukene.

Så klarte også selskap som ASK, Tandberg-selskapene, Visma og Agresso seg relativt greit gjennom dagen.

Som kjent har mye av kursfallet i IT-aksjene vært knyttet til selskaps-spesifike faktorer. Vi har også sett at en negativ utvikling i ett eller flere av de store selskapene smitter over i lavere kurs på selskap i samme sektor. Disse effektene ble stort sett tatt ut før senhøstens rentefall slo til (Nera untatt).

Med sterkt stigende renter - og nå etterhvert oppfatningen om at rentene kan bli værende høye en stund - har vi fått fullt utslag i resten av vekst-aksjene. Det er investorenes risiko-holdning og et høyere rente som nå styrer spillet.

I den sammenhengen kan det se merkelig ut at NetCom og Merkantildata har holdt seg godt i kurs såpass lenge.

For NetCom sin del har egentlig estimatene blitt dårligere de siste to årene, mens markedets aksept av vekst-caset har blitt stadig større. Nettoeffekten har vært en reprising av selskapet.

I Merkantildata har vi sett en trippel effekt av stadig bedre prestasjoner, påfølgende høyere estimater og mindre risiko-orienterte investorer.

Begge selskapene har dratt nytte av at de har nådd børsverdier og markedsandeler som har gjort at internasjonale investorer har priset dem relativt til de sektorene de befinner seg i, på tilnærmet ren P/E-basis.

Nå som også disse aksjene ser skarpe kursfall, må vi spørre oss hvor mye av casene som nå "rakner".

Vi tror det kan være ytterlige nedside i begge de to store aksjene, dersom ikke hele det norske markedet kvikner til igjen.

Samtidig kommer vi ikke utenom at det er åpnet for noen meget hyggelige investeringer, for dem som har et langsiktig tidsperspektiv, og ikke minst likvider nok til å øke eksponeringen nå.

Sentrale og høyt profilerte finansfolk har i flere måneder snakket om størrelsen på sine kjønnsorganer og ment at her er det bare å laste inn med aksjer. Nå er det stille.

For vår egen del har vi nøyd oss med å påpeke selskapsspesifike faktorer og momenter som trekker i retning av at IT-sektoren kan overreagere ved større generell usikkerhet, høyere oljepris og høyere rente.

Mye av den reaksjonen er nå tatt ut, uten at det er noen gitt å si at bunnen er nådd.

Til toppen