KPNQwest barberte kravet

KPNQwest barberer kravet sitt mot Gisle Naurstad og konsulentselskapet Birkman. Dette kom frem da KPNQwest mandag fremsatte sine påstander i rettssaken.

KPNQwest barberer kravet sitt mot Gisle Naurstad og konsulentselskapet Birkman. Dette kom frem da KPNQwest mandag fremsatte sine påstander i rettssaken.

Gisle Naurstad og konsulentselskapet Birkman kan risikere å måtte betale KPNQwest Norway hele 9,2 millioner kroner, hvis dommeren sier ja til kravene fra KPNQwest. Dette ble klart da KPNQwest fremsatte sitt krav på slutten av mandagens prosedyre i Nedre Romerike Herredsrett. Dette er et kraftig kutt fra det opprinnelige kravet KPNQwest hadde fremsatt mot sin tidligere direktør, Gisle Naurstad. Før hovedforhandlingene begynte lød kravet på 14,7 millioner kroner.

Hele saken står på hvorvidt Gisle Naurstad handlet mot aksjonærenes interesser i egenskap av å være administrerende direktør i EUnet Norge (som i dag heter KPNQwest Norway) og styreformann i EUnet Media.

Medtiltalte er Kristian Birkeland, som er styreformann i det private familie-konsulentselskapet Birkman AS, som leide Naurstad ut til EUnet som direktør.

I sin prosedyre mandag oppsummerte prosessfullmektig for KPNQWest, Søren L. Lous, at Naurstad hadde begått grove illojale handlinger mot eiernes interesser mens han ledet EUnet i perioden 1998-99, da nesten hele avdelingen i EUnet Media forlot sine stillinger og gikk til konkurrenten Mogul.

KPNQwest mener at Naurstad opptrådte illojalt ovenfor sine eiere, EUnet International, ved flere anledninger i sin periode som sjef for selskapet i Norge.

Det begynte med fusjonsforhandlingene mellom EUnet Media og Mogul vinteren 1999, hvor det ble foretatt en due dilligence av EUnet Media, dette uten at EUnet International ble orientert på forhånd.

Det andre tilfellet, påpekte prosessfullmektig Lous, var da partene gikk fra å snakke om en fusjon til en managment buy out (at ledelsen kjøper selskapet fra eierne). Dette skjedde i desember, mener KPNQwest. Da skulle i alle fall Naurstad ha underrettet konsernledelsen i EUnet International- som eide EUnet Norge ett hundre prosent.

- Men begeret flyter helt over med denne "Webcat-avtalen", sa prosessfullmektig Lous i retten mandag. At det som skulle bli utbryterne fra EUnet Media skulle få ta alt inventar, alle kunder og prosjekter med seg, betegnet Lous i retten i dag som regelrett tyveri. - Dette skulle ledelsen i Konsernet ha visst om, mente Lous.

Les mer om "Webcat-avtalen": KPNQwest: - Naurstad signerte tyveri-kontrakt

Dessuten frigjorde Gisle Naurstad EUnet Media-sjefen Jørn Lyseggen fra sin stilling i selskapet. Dette mener KPNQwest at Naurstad ikke hadde den nødvendige myndighet til å gjøre, siden Lyseggen var ansatt i konsernledelsen i Amsterdam og at det derfor var EUnet International som skulle skrive under på en slik avtale, mener KPNQwest.

Naurstad skrev under på en termineringsavtale med Jørn Lyseggen på vegne av EUnet International, selv om Naurstad ikke hadde noen formell myndighet til å gjøre dette.

- En rød tråd er at Naurstad ikke handlet i selskapets interesse, men i Jørn Lyseggens interesse. Han la alt til rette for det som skulle skje, og han holdt tilbake informasjon til konsernledelsen i Amsterdam, sa Lous i retten.

Konsulentselskapet Birkman må også stå til rette, mener KPNQwest. Da Per Brose sa opp stillingen som administrerende direktør for EUnet Norge, var det Gisle Naurstad som ble hyret inn på interimbasis. Siden det bare var et kort engasjement ville Naurstad fakturere, noe han gjorde gjennom Birkman AS.

Således skrev Birkman under på en kontrakt med EUnet om utleie av en administrerende direktør. KPNQwest mener at Birkman ikke fylte posisjonen som administrerende direktør, siden Naurstad handlet i strid med aksjonærenes interesser. Derfor har de et kontraktsrettslig grunnlag til saksøking, mener KPNQwest.

Tirsdag er det Naurstad og Birkman som skal forsvare seg mot anklagene. Dom i saken er ventet i løpet av tidlig neste år.

Til toppen