RESULTATERFINANS

Kraftig resultatvekst i ARK

ARK har forbedret driftsresultatet med 53 prosent fra tredje kvartal 1997. Omsetningen har i samme periode steget med 38 prosent. Nå sier styret i ARK at IT-bransjen får en svakere utvikling neste år.

Jørgen Christiansen
3. nov. 1998 - 17:25

ARK-konsernet omsatte i tredje kvartal 1997 for 674 millioner kroner og leverte et driftsresultat på 21,7 millioner kroner. Til sammenlikning omsatte konsernet for 486 millioner kroner i tredje kvartal 1997 med et driftsresultat på 14,2 millioner kroner.

Det er i stor grad omsetningsvekst i Cinet som har trukket opp omsetningen fra samme periode i fjor. Cinet i Norge økte omsetningen i perioden fra 230 til 327 millioner kroner. Sterkest prosentvis omsetningsvekst har konsernet i datterselskapet NetCenter Distribusjon med 92 prosent. I tredje kvartal omsatte denne delen av konsernet for 85 millioner kroner.

I tredje kvartal hadde ARK en driftsmargin på 3,2 prosent, som er marginalt bedre enn i fjor da driftsmarginene var 2,9 prosent.

Med unntak av Lantec viser samtlige forretningsområder en positiv marginutvikling. I Lantec er regnskapet belastet med 3 millioner kroner i kostnader forbundet med å fusjonere selskapet inn i Cinet AS. Uten denne belastningen ville også Lantec vist en positiv marginutvikling.

Som det fremgår av nedenstående oversikt er det marginene i Cinet som holder totalmarginen nede.

TABELL: Tallene gjelder ARK-konsernet med datterselskaper. Omsetning er oppgitt i millioner kroner og driftsmargin i prosent for tredje kvartal 1998.

Omsetning Driftsmargin
ARK konsern 673,9 3,2 %
Skrivervik Data 130,4 7,3
NetCenter 18,2 20,9 %
NC Distribusjon 84,9 5,2 %
Lantec 101 2,2 %
Cinet AS 327,3 2,8 %
Cinet Danmark 72,2 4,3 %

I en pressemelding skriver styret i ARK at "de økonomiske rammevilkår har endret seg betydelig i løpet av kvartalet, og de generelle utsiktene for IT-bransjen vurderes for neste år som noe svakere. ARK-konsernet ser imidlertid en rekke muligheter også i et mer turbulent marked og vurderer derfor fortsatt utsiktene for vekst og positiv resultatutvikling som gode."

Det er god grunn til å tro at denne bekymringen i stor grad skyldes konsernets eksponering overfor oljesektoren gjennom datterselskapet Skrivervik Data.

Dette datterselskapet har forøvrig hatt en meget hyggelig utvikling det siste kvartalet på tross av en svak utvikling i olje- og offshore-sektoren.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde ARK-konsernet en kontantbeholdning på knappe 40 millioner kroner og egenkapital-andelen var på lave 27 prosent.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.