Kreditkassen mulig offer for navneforflatning

Det nordiske bankfelleskapet i Nordic Baltic Holding skal ha behov for et nytt navn. Ideene satt tydeligvis løst under brainstormingen.

Det nordiske bankfellesskapet Nordic Baltic Holding skal skifte konsernnavn til Nordea, opplyser konsernledelsen i en pressemelding.

Nordic Baltic Holding er resultatet av sammenslåing av finsksvenske MeritaNordbanken, danske Unidanmark og norske Kreditkassen.

Planene om navneendringen kom frem under konsernets presentasjon av resultatet for årets ni første ni måneder. Samtidig kunne konsernet fortelle at de nå kontrollerer 77 prosent av aksjene i Kreditkassen.

Ledelsen regner med at beslutningen om navneskiftet vil bli fattet på den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag 30. november.

I de enkelte land skal NBH-bankene og -forsikringsselskapene i første omgang beholde sine nåværende navn, opplyses det videre.

Imidlertid gjøres det et forbehold for Norge. Her vil beslutningen om nasjonalt navn bli tatt når Christiania Bank og Kreditkasse endelig knyttes til gruppen.

Navnevalget er åpenbart ikke kommet av seg selv: Bankens toppledelse forklarer at det nye navnet skal oppfattes som en sammentrekning av ordene "Nordiske ideer", og at navnet på denne måten skal beskrive idégrunnlaget og hjemmemarkedet for banken. Det ventes ifølge bankens styreformann, Vesa Vainio, at det nye navnet vil bidra til at skape entusiasme blant medarbeiderne.

Til toppen