Kredittilsynet gransker utlån til IKT-bransjen

For første gang i historien skal Kredittilsynet registrere norske bankers utlån til IKT-bransjen. Trenden i Europa viser at stadig flere IKT-selskaper har økt belåningen radikalt de siste månedene.

IKT-bransjen har vokst til å bli en betydelig bransje, og på bakgrunn av dette har for første gang Kredittilsynet bedt norske banker om å rapportere om utlån til bransjen. Innrapporteringen vil inngå som del av en undersøkelse som Kredittilsynet har gjennomført de siste årene for å kartlegge bankenes risikoeksponering mot utvalgte bransjer. Undersøkelsen er et ledd i det løpende tilsynet med de største bankene.

- IKT-bransjen har vokst, og vokser fortsatt, og derfor har vi funnet det nødvendig å se også på denne bransjen, sier informasjonssjef i Kredittilsynet Kjetil Karsrud til digitoday.no.

Men Kredittilsynet frykter i utgangspunktet ikke at økt utlån til bransjen per i dag representerer en stor risiko for bankene:

- Vi har registrert at Finansinspektionen i Sverige skal kartlegge utlånet til IT-selskaper i en egen rapport. Likedan har våre kolleger i Financial Services Authority (FSA) i Storbritannia klart uttrykt bekymring for de store utlånene til sektoren. Vi har også diskutert internt om vi skulle gjennomføre en separat undersøkelse, blant annet var problemstillingen diskutert på en internasjonal konferanse i september, men vi valgte i stedet å inkludere IKT som en egen kategori i den nevnte bransjeundersøkelsen.

Nå er IKT-bransjen adskillig større i for eksempel Sverige og Storbritannia, slik at riskoen i Norge burde være mye mindre. De større aktørene i det norske markedet finansierer for øvrig store deler av sin virksomhet i utlandet.
- Vi antar at låneopptaket i telekom- og IT-selskapene har økt i det siste. Men vi tror dette er i et mindre omfang i Norge enn i utlandet. En klar indikasjon på dette får vi først når vi har fått inn data fra bankene.


Undersøkelsen omfatter de største forretnings- og sparebankene, og antas derfor å dekke den vesentligste delen av markedet. Det er ventet at rapporten basert på undersøkelsen vil foreligge ved årsskiftet. Hovedtrekk i rapporten vil bli offentliggjort - muligens i Kredittilsynets årsmelding for 2000, opplyser Karsrud.

Til toppen