Kreftregisteret under lupen

Må slette opplysninger om 600.000 friske kvinner.

Kreftregisteret under lupen

Må slette opplysninger om 600.000 friske kvinner.

Helt siden 2002 har Kreftregisteret behandlet opplysninger om friske kvinner. Dette strider mot kreftregisterforskriften som sier at disse opplysningene kun skal lagres i seks måneder. Etter dette skal de slettes om det ikke er innhentet samtykke.

Datatilsynet har nå pålagt Kreftregisteret å slette eller anonymisere opplysninger om 600. 000 friske kvinner med mindre det innhentes informert og frivillig samtykke innen årets slutt.

Opplysningene er innhentet i forbindelse med Mammografiprogrammet. Dette er et offentlig tilbud til alle kvinner mellom 50 og 69 år med det til hensikt å redusere dødeligheten av brystkreft.

- Registrering i Kreftregisteret er obligatorisk for alle som har eller har fått diagnosen kreft. Friske kvinner er imidlertid gitt en ubetinget rett til å samtykke til registreringen, sier avdelingsdirektør Kim Ellertsen i Datatilsynet. - Kravet om samtykke er absolutt, så dette er et klart brudd på regelverket.

Les vedtaket fra Datatilsynet.

Til toppen