Krever avgift på tomme CD-plater

Kulturdepartementet foreslår en norsk avgift på tomme CD-plater: Avgiften skal erstatte musikkbransjen for piratkopiering.

Tidligere i forrige uke sendte Kulturdepartementet ut "forslag til endringer i åndsverkloven - innføring av et privatkopieringsvederlag" til 98 aktører i media og kultur-Norge. I korthet foreslår departementet at det skal legges på en avgift på medier som lar deg kopiere musikk.

digitoday.no skrev om Stortingets og departementets arbeide med denne saken i oktober i fjor: Kulturdepartementet vil ha hjemmebrent-avgift

Pengene skal gis tilbake til musikkbransjen, fotografene og andre innholdsprodusenter som taper penger på piratkopiering. I forslaget mener Kulturdepartementet at det skal bli avgift på både digitale og analoge systemer. Forslaget diskuterer særlig innspillbare CD-plater. Men det slutter ikke her:

"Departementet foreslår at det i forskrift fastsettes hvilke lagringsmedier som skal være omfattet av vederlagsgrunnlaget samt størrelsen på vederlaget fordi det her er behov for en detaljert regulering som løpende tilpasses blant annet den teknologiske utvikling."

- I utgangspunktet foreslår man først en avgift på CD-er, men at forskriftene skal utformes senere betyr at mange typer utstyr fort kan bli tatt med, sier Per Morten Hoff, sjef i IT- og telebedriftenes bransjeorganisasjon IKT-Norge, til digitoday.no.

- Hva med annet lagringsutstyr som harddisker, disketter, backup-taper, lomme-maskiner , mobiltelefoner og MP3-spillere,spør Hoff. Tidligere har mange avgifter blitt utvidet etterhvert og denne avgiften kan fort bli en generell IT-skatt, hevder han.

Høringsnotatet fra departementet foreslår heller ikke noen sats for avgiften. Men forslaget påpeker man at man har en avgift for blanke kassetter og videobånd. Hoff påpeker at dette bare brukes til kopiering.

Hans største innvending er at CD-plater også brukes til å transportere og ta backup data fordi alle maskiner kan lese CD-plater.
- Vi vil kjempe i mot en avgift. Men blir det en avgift, skal IT-bransjen ha store deler av den fordi vi taper så mye på piratkopiering av programvare, sier Hoff til digitoday.no.

Hoff mener avgiften er bestilt av musikkbransjen. Ett av argumentene for avgiften i høringsnotatet fra Kulturdepartemenet er en undersøkelse fra MMI om piratkopiering av musikk.

"MMI foretok i mars en undersøkelse på vegne av NORWACO om omfanget av den private eksemplarfremstilling på uinnspilte CD-er. Undersøkelsen viste at 1/3 av norske husstander har CD-er som de har brent selv eller som er brent av venner eller slektninger. I denne 1/3 av husstandene har hver husstand i gjennomsnitt 7,3 CD-plater med musikk, hvilket utgjør et gjennomsnitt på 2,5 slike eksemplar på alle husstander. Dette gir en samlet beholdning på 4,6 mill. private eksemplar av CD-plater med musikk."

- Departementet forteller at MMI bare har spurt ungdommer og gjort tallene representative for hele landet. Dette blir helt galt - min mor kopierer ikke musikk med CD-brenner, sier Hoff.

Hverken IFPI, FONO eller Granmo var tilgjengelig da digitoday.no ringte for en kommentar.
.Du kan lese hele høringsutkastet fra Kulturdepartementet her.


Til toppen