- Kriminelle går fri når trafikkdata slettes

Kripos-sjefen sier trafikkdata er et like viktig verktøy som avhør og pågripelse.

- Kriminelle går fri når trafikkdata slettes
Bilde:

Oslo (NTB): Norge blir en kriminell frihavn om ikke EUs datalagringsdirektiv blir vedtatt, advarer Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård

– En rekke personer som har begått svært alvorlig kriminalitet, slipper unna fordi trafikkdata slettes. Sier Norge nei til EUs datalagringsdirektiv blir det enda verre, sier Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.

Så langt har politiet nøyd seg med nøkterne høringsbrev for å få fram sitt syn, men Kripos-ledelsen går nå knallhardt ut og argumenterer høylytt i en sak som skal avgjøres av regjering og storting.

Selv om mange av de politiske partiene allerede har sagt nei, ber Kripos politikerne innføre EUs datalagringsdirektiv for å sikre at politiet ikke mister et av sine viktigste verktøy i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet.

– Trafikkdata lagres ikke av hensyn til kriminalitetsbekjempelse, men fordi selskapene skal fakturere kundene. Når selskapenes behov for å lagre trafikkdata blir redusert, mister vi muligheten til å innhente og bruke trafikkdata som bevis i mange alvorlige straffesaker. Direktivet vil sikre et teknologinøytralt regelverk og gi oss mulighet til å løse alvorlig kriminalitet. Manglende lagringsplikt vil få alvorlige konsekvenser, sier Humlegård.

23 EU-land har allerede vedtatt direktivet og gitt politiet bedre verktøy enn det norsk politi har.

– I dag er trafikkdata et basisverktøy, et verktøy vi ikke lenger greier oss uten – på linje med avhør og pågripelse, sier Kripos-sjefen. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: