Kringkastingsloven tilpasses den digitale virkeligheten

Regjeringen vil endre kringkastingsloven i lys av digitaliseringen i markedet. Mediemeldingen som ble lagt fram fredag er ellers gode nyheter for landets underskuddsaviser som loves et historisk høyt pressestøttenivå.

Regjeringen vil opprettholde Norges posisjon som et avislesende folk ved å øke pressestøtten til et historisk høyt nivå, ifølge kulturminister Ellen Horn.

- Norske avislesere er på verdenstoppen. Det ønsker Regjeringen å ta vare på. Vi vil øke pressestøtten til et høyere nivå enn tidligere og de minste avisene vil få en særskilt økning. Det er viktig av hensyn til lokaldemokratiet. Vi foreslår også en ordning med støtte til etablering av aviser, og avisene skal fortsatt ha nullsats for moms, sa kulturminister Ellen Horn da hun presenterte stortingsmeldingen om mediepolitikk fredag.

Størrelsen på den direkte pressestøtten, kommer først sammen med statsbudsjettet om to uker, men i år er beløpet på 234 millioner kroner. Den største formen for pressestøtte, som er null moms på avissalg blir opprettholdt, men ukeblader ikke blir inkludert i den samme momssatsen.

Meldingen som heter "I ytringsfrihetens tjeneste" følger i stor grad opp Dagspresseutvalgets utredning når det gjelder pressestøtte. Nettaviser eller lokalkringkasting vil ikke få pressestøtte om regjeringens forslag blir vedtatt. Statlig annonsering skal i større grad målrettes i tråd med annonsenes intensjon, det vil si å skaffe kvalifisert arbeidskraft, ikke som skjult pressestøtte.

Horn mener at NRK skal få alle muligheter til å hevde seg i et digitalt landskap og åpner for ulike finansierings-former for å oppnå dette. For lokalkringkastere er det kanskje en god nyhet at premietaket for radio-bingo oppheves.

Private aktører skal finansiere utbyggingen av digitalt bakkebasert kringkastingsnett. Horn varsler en endring av kringkastingsloven i lys av digitaliseringen i markedet.

Regjeringen foreslår ingen endringer for regulering av eierskap på nasjonalt nivå, men mener det bør åpnes for drøfting av dette. Kulturministeren antyder en mulighet for at en på nasjonalt nivå kan heve begrensningene fra en tredel i dag til 49 prosent.. Eierskapstilsynet foreslås slått sammen med Konkurransetilsynet.

Elektroniske medier inkluderes ikke i spørsmål knyttet til eierskap. Horn mener eierskapsspørsmål er så viktige at Stortinget bør gi føringer for dette før regjeringen gjør sine vedtak.

Regjeringen går inn for lovfesting av prinsippene i Redaktørplakaten hvis Stortinget i neste stortingsperiode vedtar en ny grunnlovsparagraf om ytringsfrihet som åpner for dette.

Til toppen