Kripos: Barnepornoen blir mer åpenlys

Barneporno på Internett er ikke lenger skjult i lukkede kanaler og hemmelige forum. En ny generasjon pedofile og skruppelløse forretningsmenn reklamerer åpent på Internett.

Barneporno på Internett er ikke lenger skjult i lukkede kanaler og hemmelige forum. En ny generasjon pedofile og skruppelløse forretningsmenn reklamerer åpent på Internett.

Spesialetterforsker Lars Kvinnegard har jobbet med barneporno og Internett siden 1996.

- Antallet tips om barneporno har gått skarpt oppover. Dette er ikke så rart, for nå legges endel ut på web, spesielt i Øst-Europa. Det er mange både rene barneporno- og blandingssider i Russland, og ofte blir folk "hijacka" dit av pop-ups og sånt. Dermed kommer enda flere i kontakt med det, sier Kvinnegard til digi.no.

1996 var også året Redd Barna startet sitt prosjekt Children@risk, som nå er under omlegging på grunn av arbeidspress og trusler mot staben.
1997 mottok Children@risk 1.822 tips om barneporno på Internett, i 1998 steg tallet til over 5.800 henvendelser, og fjoråret så de mer enn 7.000 tips. På prosjektets nettsted skriver de om problemene med land som har svakt eller fraværende lovverk mot barneporno, så som Japan.


- Mitt inntrykk er iallefall at det er mye mere barneporno på web nå enn det var to-tre år siden, i tillegg er det de som skal tjene penger på det. Dermed er det lettere å komme i kontakt med det, og langt flere som stifter bekjentskap med barnepornoen.

Kripos har tett samarbeid med politiet i andre land, og det har kommet tips til Children@risk som har ført til oppklaringer både i Norge og utlandet.

- Vi har medvirket til at sider blir borte og legges ned, blant annet østover. Russisk politi er veldig aktive på dette, sier Kvinnegard, som håper på fortsatt godt samarbeid med Redd Barna.

Barnepornoprosjektet har vært et samarbeid mellom Kripos og barneorganisasjonen, der Redd Barna har tatt imot tips fra nettbrukerne, "vasket" dem for all informasjon om avsender, sortert ut vanlig porno og for eksempel dyreporno, for så å sende materiale videre.

Hvem som skal styre prosjektet Children@risk i fremtiden er ikke klart. Kripos mener Redd Barnas rolle har vært svært sentral for prosjektets suksess, mens Redd Barna mener sakskomplekset er blitt så stort at ansvaret for styringen må over i det offentlige.

Til toppen