Kripos: Datavarsling kan skade etterforskning

Kritisk til den åpne strategien hos Jottacloud.

Kripos: Datavarsling kan skade etterforskning
Kripos har ikke sansen for Jottaclouds passive varsling når politiet begjærer utlevering av brukernes data. Bilde: Espen Zachariassen

Kripos er kritisk til at Jottacloud har innført en praksis med passiv varsling hvis politiet står på døren.

Den norske lagringsleverandøren melder fra til samtlige kunder hvis selskapet får hemmelige rettslige begjæringer om utlevering av informasjon fra brukernes kontoer.

For ikke å komme på kant med loven, foretar Jottacloud en passiv varsling:

Et dokument som forteller at politiet ikke har vært på døren oppdateres hver uke. Hvis det ikke blir oppdatert, betyr det at data er eller kommer til å bli utlevert.

Les mer: Jottacloud varsler brukerne hvis politiet vil hente ut data

Feil med åpenhet

Motivet er å praktisere så mye åpenhet som mulig, men Kripos mener Jottacloud går for langt.

– Åpenhet og gjennomsiktighet er viktig i både etterforsking og forvaltning, men det er perspektiver omkring politiets etterforsking Jottacloud ikke synes å ha tatt inn over seg, sier seksjonssjef Hans-Peder Torgersen ved Kripos' avdeling for teknologi og operative tjenester.

Han advarer om at en praksis med total åpenhet i alle faser av etterforskningen i mange tilfeller vil hemme politiets - og dermed samfunnets - evne og mulighet for å oppklare kriminalitet.

– Ofte dreier det seg om alvorlig kriminalitet. Dette er en av mange grunner for å unnta informasjon på et tidlig stadium av etterforskningen fra offentlighet, sier Torgersen i en kommentar til digi.no

Les også: Beskylder Kina for systematisk hacking

Seksjonssjef Hans-Peder Torgersen ved Kripos' avdeling for teknologi og operative tjenester mener at Jottaclouds åpenhetsstragei kan skade etterforskning av alvorlig kriminalitet. Bilde: Politiet

Organisert kriminalitet

Han peker på at det ikke er uten grunn at politiet ber om uthenting av data fra leverandører som Jottacloud.

– Slike data kan knytte seg til for eksempel ulovlig bildemateriale, kriminelle regnskaper, kriminelles kommunikasjon, planlegging eller andre elektroniske bevis, sier seksjonssjefen.

Dette er informasjon som politiet ofte prøver å få tak i tidlig i etterforskningen, og da mener Kripos at det vil være skadelig for dette arbeidet hvis det blir kjent at politiet har hentet inn potensielle bevis. 

– Jottaclouds varsling er passiv, men vil likevel være en god indikasjon til for eksempel organiserte kriminelle som plutselig mister kontakten med sine data eller kriminelle samarbeidspartnere og ser at varslingen «Politiet har ikke vært her» er borte, sier Torgersen.

Les også: Noen ekstra kodelinjer ga Politiet den beste IT-løsningen

Lovlig i USA

Metoden med passiv varsling kommer fra USA, og ifølge Kripos har Justisdepartementet der konkludert med at dette er lovlig.

Så langt er det ikke gjort noen tilsvarende vurdering i Norge.

Derfor har ikke Jottacloud gjort noe galt juridisk.

Så du denne? Fire milliarder fortsatt uten nett