Kripos: - Internett har ført til flere overgrep mot barn

Internett har ført til en oppsving i produksjon og distribusjon av barneporno og gjort det lettere for pedofile å leve ut fantasiene sine, mener Kripos.

Internett har ført til en oppsving i produksjon og distribusjon av barneporno og gjort det lettere for pedofile å leve ut fantasiene sine, mener Kripos.

–For dem som var interessert i barnepornografi var det tidligere komplisert å få tak i bilder. Med internett er det lettere å få kontakt med andre og det har vokst fram en kommersiell industri, sier politioverbetjent Håvard Aksnes i Kripos til Dagsavisen.

Han mener også at pornoindustrien og distribusjon av barnepornografi i stor grad bidrar til å finansiere internett.

Aksnes sier også at internett har ført til at folk som tidligere hadde interesse av seksuell omgang med barn og fantaserte om dette privat, nå kan møte likesinnede på nettet og utveksle billedmateriale og historier.

–Slikt trigger mekanismer hos enkelte, og gjør at noen som før internett ikke ville ha begått overgrep, likevel gjør det, fortsetter Aksnes.

Kripos frykter at utbredelsen av barnepornografi og seksuelle misbruk av barn vil øke i tiden som kommer, blant annet fordi mange land ikke har den utbredelsen av internett som vi har i Norge.

–Når noen er villig til å betale, er det også noen som vil produsere, sier Aksnes.

Til toppen