Kripos nye våpen mot datakriminalitet: Et PDF-skjema

Kripos lanserer PDF-skjema for å gjøre det enklere å anmelde datakriminalitet. 

Her i operasjonssenteret i Nasjonal sikkerhetsmyndighet kontrolleres tilstanden i virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. Illustrasjonsfoto.
Her i operasjonssenteret i Nasjonal sikkerhetsmyndighet kontrolleres tilstanden i virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. Illustrasjonsfoto. (Bilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

Kripos lanserer PDF-skjema for å gjøre det enklere å anmelde datakriminalitet. 

Bare ni prosent av virksomheter som er utsatt for datakriminalitet anmelder hendelsen til politiet. Det vil Kripos gjøre noe med, og lanserer nytt PDF-skjema for anmelde denne type forhold. 

Det er ønskelig at skjemaet benyttes slik at politiet får bedre oversikt over omfang, mønster og konsekvenser for næringslivet, skriver Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Vi oppfordrer sterkt til at datakriminalitet anmeldes til lokalt politi. Selv om en sak skulle bli henlagt så vil den være viktig etterretningsinformasjon for politiet både nasjonalt og internasjonalt i kampen mot de som står bak datakriminaliteten, sier politiførstebetjent i seksjon for datakriminalitet Rune Rudi i Kripos til nettstedet.

CEO-svindel blir stadig mer vanlig

Direktørsvindel blir en stadig mer vanlig angrepsform mot næringslivet. 

Peggy Heie er direktør i NorSIS. Hun forklarer at det ikke er tilfeldig hvem som mottar slike svindelforsøk, og heller ikke hvem avsenderen blir fremstilt som.

Bedriftene blir nøye kartlagt på forhånd for å avdekke hvem som har betalingsfullmakter. Vi har hørt om tilfeller hvor de går på nyansatte i bedriften, og de finner ut når sjefen er på ferie eller kurs. Det er også eksempler på falsk mailutveksling med bedriftens norske bank, sa Høie til digi.no tidligere i år.

Forretningsforbindelser, oversikt over ansatte og deres funksjoner i bedriften, helt ned til hvordan de signerer epost, er noe av det svindlerne kan finne på å kartlegge.

Ønsker å kartlegge økende trend

Dette bruker de mye tid på, og akkurat denne kartleggingsfasen kan det ikke være et program som utfører, mener NorSIS-direktøren.

Det er denne økende trenden Kripos nå ønsker å kartlegge. 

Peggy Heie i NorSIS.
Peggy Heie i NorSIS. Foto: Jan Tore ¯verstad

Ved en anmeldelse vil saken i fremtiden kunne bli tatt opp igjen som en del av en større nasjonal eller internasjonal etterforskning, opplyser Kripos. 

Bidrar til å avdekke et mønster

Derfor er det også viktig å legge ved epost, bilder og eventuelle logger som dokumentere hendelsesforløpet ved anmeldelsene. Det vil gjøre det enklere for etterforskerne. 

Når denne type saker anmeldes gjør det det lettere for etterforskerne å avsløre et mønster, og dermed se sakene i sammenheng, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due til digi.no.

Men Kripos henger ikke helt med i tiden når de lanserer et PDF-skjema for å anmelde disse sakene.

– Hvorfor digitaliseres ikke dette skjemaet for å gjøre prosessen enklere?

– I politiet er det mange store IKT-oppgaver som skal moderniseres. Vi mener dette skjemaet gjør det mye enklere for folk å anmelde saker. 

Kripos: – Det er dette skjemaet som er valgt

– Henger Kripos med i tiden når dere lanser et PDF-skjema uten interaktivitet?

– Det er dette skjemaet som er valgt i påvente av at politiet.no skal moderniseres. 

– Tror dere at et PDF-skjema som dette vil gjøre at flere vil anmelde denne type forhold?

– Vi håper jo at flere vil anmelde. Det vil fortsatt være mulig å anmelde dette ved å ringe politiet direkte, sammenfatter Due til digi.no

Viktig med økt fokus på datakriminalitet

Næringslivets fagforening Abelia er fornøyd med Kripos økte fokus på datakriminalitet.

De mener det er veldig bra at Kripos nå gjør det lettere å anmelde denne type forhold.

– Når politiet ikke har tallmateriale å vise til som f eks antall anmeldelser, blir det ikke satt av nok ressurser internt i politiet til den typen etterforsking. Den nødvendige spesialkompetansen blir heller ikke prioritert høyt nok, sier Christine Korme direktør for digitalisering og fornying i Abelia og fortsetter:

– Det er derfor viktig at de som er utsatt for denne typen kriminalitet bidrar til å synliggjøre den slik at norske virksomheter blir mindre sårbare og ikke unødvendig lette bytter for kriminelle.

Abelia mener løsningen kunne vær mer moderne

Men Korme kunne allikevel ønsket seg en mer morderne løsning.

– Når det gjelder akkurat valg av PDF-skjema er det åpenbart at vi i Abelia kunne ønsket oss en moderne digital løsning også her som på så mange andre områder i politiet. Men i dette tilfellet tror er vi det er bedre å gjøre noe enn ingenting fordi mørketallene er så store.  

Jeg håper derfor  at flere anmelder, politiet får bedre innsikt og at vi dermed i runde to får både en mer digital løsning og allokert mer ressurser og kompetanse til bekjempelse av datakriminalitet. Det er også viktig å påpeke at slik vi ser er dette kun ett tiltak i rekken av mange som er nødvendig for å bekjempe datakriminalitet.

hristine Korme, direktør med ansvar for digitalisering og fornying, Abelia.
hristine Korme, direktør med ansvar for digitalisering og fornying, Abelia. Foto: Abelia

Kommentarer (13)

Kommentarer (13)
Til toppen