"Kristin Moe-saken" i gang

Tirsdag startet rettsaken der Kristin Moe og produksjonsassistenten er tiltalt for å ha betalt en narkoman 200 kroner for å kjøpe en brukerdose heroin i forbindelse med et innslag i TVNorge-programmet "For åpen scene". En reportasje i Dagbladet fikk Oslo Statsadvokatembeter til å ta affære.

9. mai 1996 reiste programleder Kristin Moe ut sammen med sitt team for å gjøre filming til programserien "For åpen scene". Denne gangen skulle det handle om narkomane, og episoden av talkshowet het "I rusmisbrukets kjølvann".

Oslo Statsadvokatembete tok opp saken etter en reportasje i Dagbladet. Avisen henvendte seg også til statsadvokatembetet for å få saken tatt opp.

Moe og produksjonsassistent Toivo Nilsen, som var i TVNorge på utplassering fra Oslo Film- og TV Akademi, sitter i dag på tiltalebenken i Borgarting Lagmannsrett. Tiltalen lyder på medvirkning til kjøp av narkotika.

Begge de tiltalte erklærte seg ikke skyldig ved rettssakens start tirsdag morgen, som er en anke etter at Oslo Byrett dømte de to til bøter. Den narkomane og en mellommann fikk fengselsstraff.

En navngitt narkoman skal ha fått 200 kroner fra TV-teamet som honorar, penger som ble brukt til å kjøpe en brukerdose heroin. Da den narkomane satte skuddet, ble dette filmet av TV-teamet.

I sin forklaring har Moe blant annet fremholdt at siden hun kun arbeidet på engasjement i TVNorge, ikke hadde noe ansvar for TV-teamet. Hun hevdet at alle beslutninger ble fattet ved hjelp av diskusjoner, heller enn at én person hadde et overordnet ansvar, og at hun derfor ikke kan sies å ha noe mer ansvar enn andre.

I denne saken var hun imidlertid ikke med i diskusjonen, hun visste ikke hva som ble avtalt, sa hun i retten i dag.

Straffelovens paragraf 162 lyder: "Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år. (...) Medvirkning til narkotikaforbrytelse straffes som bestemt ellers i denne paragraf. "

Det skal i saken sannsynligvis føres 11 vitner, blant dem administrerende direktør i TVNorge Pål Trælvik, eks- kommunikasjonsdirektør i Scandinavia Online og tidligere informasjonsdirektør i TVNorge Lasse Gimnes, samt Dagbladets Arne O. Holm. Også Anders Magnus - nå NRKs korrespondent i Afrika, og Schibsteds Hans Erik Matre var innkalt, men kommer sannsynligvis ikke til å vitne.

Det er satt av tre dager til saken, og dommere er Jørgen F. Moen, Ola Melheim og Anne Marie Stoltz i tillegg til tre meddommere.

digi.no følger saken.

Til toppen