Kritisk til Asks syn på PC-kanalen

Analysebyrået TCF.NET bekrefter at Proxima tok markedsandeler fra In Focus i PC-kanalen siste kvartal, men redaktøren i byrået er kritisk til Asks oppfatning av PC-forhandlerne som distribusjonskanal. digi.no har fått en ekslusiv forhåndstitt på TFC.NETs siste analyse.

Analysebyrået TCF.NET bekrefter at Proxima tok markedsandeler fra In Focus i PC-kanalen siste kvartal, men redaktøren i byrået er kritisk til Asks oppfatning av PC-forhandlerne som distribusjonskanal. digi.no har fått en ekslusiv forhåndstitt på TFC.NETs siste analyse.

Omfanget av PC-forhandlerne som distribusjonskanal for prosjektører er i sterkt vekst. I følge analysebyrået TFC.NET er omsetningen av prosjektører som selges gjennom disse forhandlerne fordoblet siden januar. Dette tatt i betraktning er redaktøren for byrået, Paul Martin, kritisk til Ask ledelsens holdning til PC-forhandlerne.

- I Asks andrekvartalsrapport hevdes det at PC-kanalen er nyttig for å bli kvitt eldre og utdaterte modeller. Dette er bare delvis korrekt. Høy-ende prosjektører i prisleiet 10.000 dollar til 14.000 dollar selger også svært godt i denne kanalen. Ask kan imidlertid ikke si noe annet av hensyn til selskapets AV forhandlere i Europa, skriver Martin i et brev til digi.no. Martin forteller også et konkret eksempel på hvordan Ask/Proximas stivbente strategi førte til at selskapet mistet en viktig kunde.

- I juni mistet Proxima 8 salg av sin høyendeprosjektør DP9300 fordi en systremintegrator insisterete på å kjøpe denne gjennom sin dataforhandler. Dette gikk ikke, ettersom Proxima ikke leverte modellen gjennom PC-forhandlere, skriver Martin.

Ask indikerte i sin andrekvartalsrapport at Proxima har tatt markedsandeler i forhold til In Focus andre kvartal. Til tross for overnevnte forhold gjelder også for PC-kanalen, noe som bekreftes i en ennå ikke offentliggjordt rapport fra TFC.NET. En sniktitt digi.no har fått avslører imidlertid at Proxima hadde den sterkeste posisjonen i dette markedet i mars (ca 35 %) mens den i januar og februar var særlig svak. I siste kvartal har markedsandelene ligget noenlunde jevnt rundt 30 prosent, men i juni falt Proximas markedsandel noe tilbake mens Infocus gikk noe fram. Dette er i tråd med uttalelser fra InFocus til digi.no i midten av Juli.

Under er en grafiske fremstilling av utviklingen i markedsandel i PC-kanalen. Den fullstendige rapporten vil bli offentliggjordt i nær fremtid.

Kilde: TFC.NET

Til toppen