Digitale læremidler: Konkurranse på ulike vilkår

Det må være rettferdig konkurranse, skriver Abelia.

Det brukes mindre PC i Norsk skole enn hva ekspertene hadde trodd. Det viser nye tall.
Det brukes mindre PC i Norsk skole enn hva ekspertene hadde trodd. Det viser nye tall. (Bilde: Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud/ANB/All Over Press)

Det må være rettferdig konkurranse, skriver Abelia.

  • IT-politikk
Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Abelia.
Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Abelia.

I et innlegg hos Digi.no hevder Christer Gundersen i NDLA at de er en viktig aktør som utvikler læringsressurser for videregående skoler i tett samarbeid med markedet. Abelia er ikke uenig i det, og hevder heller ikke at NDLA sine bidrag til læringsteknologi er ubetydelige.

Vi bestrider ikke at NDLA jobber tett med markedet, selv om forlagene selv opplever at dette er et samarbeid de ikke er en del av. Det er også positivt at de har opprettet dialog med aktører som Kahoot. Imidlertid må NDLA vekk fra sin praksis hvor nærmere 60 prosent av innkjøpene fra markedet er foretatt hos én leverandør. Til alt overmål har denne ene leverandøren fungert som premissgiver for en stor del av de tekniske løsningene som blir brukt av NDLA.

Vi støtter heller ikke private monopoler

Gundersens er bekymret over aktører med en dominerende markedsandel. Private monopoler er heller ikke noe Abelia støtter, og vi understreker at vi ønsker åpen konkurranse blant flere aktører. Det er imidlertid mange spennende aktører som tilbyr alternativer på området Gundersen er bekymret for, og vi ser frem til å se dem utfordre de etablerte aktørene. Abelia ønsker seg et marked som regulerer seg selv ut fra etterspørsel og tilbud, og hvor produktkvalitet veier tyngst. Sunn konkurranse blant innovative leverandører vil alltid komme elevene til gode.

Ambisjonen til NDLA er å tilby komplette læremidler for alle fag i videregående skole, basert på tanken om at digitale læremidler alene gir god nok læring. Valg av ulike læremidler henger imidlertid tett sammen med valg av metode, fagplan og elevsammensetning. Dette er valg som burde avgjøres av kompetente lærere og pedagoger. I dag kan imidlertid ikke lærere i den videregående skolen si nei til læremidler fra NDLA. Dermed står de uten reelle valgmuligheter.

Når man har tilnærmet enerett på et marked er det lite sannsynlig at man sikrer en kontinuerlig utvikling av produkter og tjenester. Abelia ønsker NDLA velkommen som markedsaktør, men de må konkurrere på lik linje med andre aktører som utvikler digitale læremidler.

Red. anm: I innlegget skriver Abelia at 60 prosent av innkjøpene fra markedet er fra én leverandør, men ifølge NDLA er alt lyst ut på nytt etter 2015 og NDLA kjøper nå fra en rekke  ulike leverandører.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen