KRONIKK: Digitalisering i det offentlige

– Markedsmonopol er ingen god løsning i offentlig sektor

Christer Gundersen.
Christer Gundersen. (Bilde: Friprogsenteret / montasje (digi.no))
  • IT-politikk
Christer Gundersen er teknisk leder i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Innlegget er skrevet av ham som privatperson.
Christer Gundersen er teknisk leder i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Innlegget er skrevet av ham som privatperson.

Direktør Christine Korme i Abelia fronter en sak på digi.no denne uken sammen med Sverre Flatby i Csam hvor de nærmest «rister på hodet» over statens angivelig planer om å utvikle et system for elektronisk helsekort for gravide. Denne saken føyer seg inn i en rekke andre saker hvor interesseorganisasjonen for IKT-næringen nærmest mener markedet skal ha enerett på å utvikle løsninger for offentlig sektor. Det at kommuner eller staten selv skal designe løsninger som de selv eier er per definisjon ødeleggende for markedet, skal vi tro Abelia i denne saken.

Dette er feil av flere grunner og jeg mener to aspekter spesielt taler for at man må ha et blandet marked med rom for produkter fra markedet og skreddersøm fra offentlig sektor. 

Offentlig innovasjon skaper et marked

For det første er det ikke slik at det offentlige gjennom utviklingsprosjekter gjør «alt selv». I de aller fleste prosjektene av denne typen kjøper staten og kommune store mengder konsulenttimer fra markedet. Dette gjør det offentlig til en stor aktør i dette markedet og det skaper innovasjon drevet av spisskompetanse i offentlig sektor.

Vi må ikke glemme at det offentlige på mange områder sitter med kompetansemiljøer helt på høyde med markedet.

I prosjekter som dette er det også helt avgjørende at løsningen vurderes opp mot fri programvare, noe som vil gjøre det mulig å gjenbruke mellom offentlige virksomheter.

Uheldig monopolsituasjon

I mange små og store markeder sliter det offentlige som kunder med at en leverandør har tilnærmet monopol. Dette gjelder også i dette markedet. Sverre Flatby siteres med følgende i artikkelen «Vi har har 100 prosent dekning i Norge.» Vi har ingen eksempler på at det offentlig har kommet godt ut av å la en leverandør sitte med monopol i et marked, dette gjelder både for globale leverandører som Microsoft og små leverandører i viktige markeder i Norge. Man skal ikke sitte lenge i møte med en kommune eller en statlig aktør før denne problemstillingen dukker opp, og det handler veldig ofte om for høy pris og for lav kvalitet, noe som er typiske symptomer på en uheldig monopolsituasjon. 

Vi har ingen eksempler på at det offentlig har kommet godt ut av å la en leverandør sitte med monopol i et marked

Når Flatby og Korme mener denne monopolsituasjonen er et argument for at staten skal velge hans system burde alle alarmklokkene ringe. I denne saken tror jeg faktisk fornuften vil seire, og den innebærer ikke at det offentlig kan havne i en situasjon hvor vi med viten og vilje lar et fåtall leverandører sitte som «gatekeepers» for systemer i helsesektoren.

Vår kommentator Arild Haraldsen mener imidlertid mye kan overlates til det private markedet: – Det er flere grunner til å kutte i de offentlige IKT-miljøene »

Denne teksten er skrevet av Christer Gundersen som privatperson. Han er teknologisjef i Nasjonal digital læringsarena (NDLA), står bak initiativet OER Global Search og www.goopen.no. Christer har tidligere jobbet i Friprogsenteret, Microsoft og Fornyingsdepartementet.

Kommentarer (15)

Kommentarer (15)
Til toppen