Kryptert tale kan bli tilleggstjeneste

Det israelske selskapet Snapshield har utviklet en teknologi som lar teleoperatører tilby kryptert samband som tilleggstjeneste til sine abonnenter.

Teknologien er døpt SNAP for Secure Network Access Platform. Både analoge linjer og ISDN kan vernes mot avlytting. Da krypteres både tale og faks. Det er ikke bare selve sambandet som beskyttes, men også opplysninger knyttet til samtalen. For eksempel vil ingen kunne oppspore hvem som har ringt hvem.

Hos abonnenten installeres det en liten boks mellom telefonkontakten og telefonapparatet. Ytterligere maskinvare kreves hos operatøren. Bedrifter kan installere SNAP-beskyttelse på valgfri side av sin lokale sentral.

Abonnenten kan velge å ha et eget nummer for kryptert samband, eller få alle samtaler kryptert. Brukere som er beskyttet med SNAP, får en forbindelse som er enhetlig kryptert hele veien mellom begges krypteringsbrikker når de ringer med hverandre. Hvis bare den ene har tilgang til SNAP, blir forbindelsen kryptert mellom telefonapparatet og SNAP-sentralen, både når man ringer ut og ved innkommende samtaler. Et eget akustisk signal varsler om samtalen er kryptert helt fram til samtalepartneren, eller bare mot sentralen.

Krypteringen bygger på en kombinasjon av offentlige nøkler og symmetrisk DES-kryptering. Det betyr at hver samtale krypteres med en egen nøkkel, og at den som greier å dekryptere en samtale må gjennom en tilsvarende krevende prosess for å dekryptere den neste. Leverandøren forklarer at nivået på beskyttelsen vil variere fra land til land, avhengig av lokale lover og regler, men antar at selv iherdige avlyttere vil måtte bruke noen måneder for å knekke beskyttelsen til en enkelt samtale.

Det går fram indirekte at et lands myndigheter vil gis tekniske muligheter til å dekryptere enhver samtale mellom SNAP-beskyttede telebrukere, i samsvar med lovgivningen i det enkelte landet. Tjenesten skal beskytte mot utenforstående, ikke den interne statlige etterretningen.

Snapshield har regnet ut at tjenesten vil koste abonnenten mellom 50 og 100 dollar å etablere, deretter mellom 7 og 19 dollar i månedsleie, avhengig av det lokale utgiftsnivået. Den israelske operatøren Bezeq skal være den første som tilbyr tjenesten til sine abonnenter.

Til toppen