Kulturdepartementet åpner for NRK-reklame

Kulturdepartmentet mener at NRKs virksomhet på Internett ikke faller under kringkastingsloven siden mediet er interaktivt og ikke allment. Dermed står statskanalen fritt til blant annet å sende reklamebudskaper over nettet.

- Internett er ikke allmennkringkasting etter lovens forstand. Det når ikke ut til allmennheten og er interaktivt, sier avdelingsdirektør Roy Kristiansen i Kulturdepartementet til digi.no. Departementet har ansvaret med å forvalte det aller meste av kringkastingsloven (med unntak av barnereklame) på vegne av lisensbetalerne. Hva allmennkringkasteren gjør på Internett, er imidlertid ikke Kulturdepartementets sak, så lenge det ikke rammes av andre lovverk.

- Vi bryr oss ikke med innholdet til NRK på Internett så lenge det ikke rammes av straffeloven eller for eksempel er kjønnsdiskriminerende. I sistnevnte tilfelle er det Forbrukerombudet og Barne- og familiedepartementet som tar seg av sakene, sier Kristiansen som understreker at departementet er mer opptatt av Internett i mer ekstreme tilfeller:

- Det er først og fremst pornografi og rasisme som vi holder øye med, sier han.

- På Internett finnes det egentlig ingen grenser siden kringkastingsloven ikke kommer til anvendelse, sier informasjonsdirektør Hanne Løchstøer i NRK. Hun avviser at NRK har utnyttet eller vil utnytte den frie rollen statskanalen har på nettet.

Heller ikke i reklameøyemed.

- Våre internettsider skal være preget av allmennkringkaster-oppdraget. Vi har et redaksjonelt ansvar for egne sider. Internett er imidlertid fylt opp av pekere som fører brukerne videre til andre steder. Vi må jo, som alle andre aktører, ha lov til å utnytte dette - selv om det kan dreie seg om peking til andre, kommersielle aktører, mener Løchstøer.

Hun sier at de vurderer samarbeidspartnere på nettet i hvert enkelt tilfelle.

- Det er en annen sak med vårt datterselskap NRK Aktivum. Det driver kommersiell virksomhet med salg av NRK-effekter fra et eget nettsted. Men foreløpig har vi startet forsiktig med denne delen av virksomheten, sier hun og mener at de slett ikke vanner ut allmennkringkasterstatusen gjennom en slik kommersialisering.

Til toppen