Kulturdepartementet vil ha hjemmebrent-avgift

Kulturdepartementet snuser på en avgift som kan gjøre MP3-spillere, minnekort, brennbare CD-er og kanskje harddisker dyrere.

Kulturdepartementet snuser på en avgift som kan gjøre MP3-spillere, minnekort, brennbare CD-er og kanskje harddisker dyrere.

Kulturdepartementet vil i høst legge frem et høringsutkast om innføring av en ny vederlagsordning i åndsverksloven.

Det betyr at det kan komme en avgift på lagringsmedier som CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Flash-minnekort og alle andre lagringsmedier som "i vesentlig grad blir brukt til å lagre musikk og film" sier avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Bengt Hermansen til digitoday.

Hittil har såkalt privatkopiering vært tillattt i henhold til Åndsverkslovens paragraf 12. Men nå har digitaliseringen av alle medier gjort det så enkelt å kopiere musikk og film i store mengder uten nevneverdig tap av kvalitet, at departementet skal sende forslaget til høring, så rettighetshaverne kan bli kompensert.

- Den digitale virkeligheten forandrer alt, og legger press på at man må foreta seg noe. I Danmark har de hatt forbud mot digital-til-digital kopiering en stund, mens det i Norge har vært adgang til dette. Men i dag taper rettighetshaverne mer enn før, sier Hermansen.

Høringsutkastet skal legges ut på departmentenes nettsted ODIN, og det åpnes for innspill for andre enn de som får tilsendt utkastet.

Hvis noen berørte parter kan bevise at harddisker generelt brukes til å lagre film og musikk på, så kan disse også bli avgiftsbelagt, og Hermansen sier det er et problem å avgrense hvor avgiften skal gjelde, selv om han ikke tror den vil gjelde harddisker i seg selv.

Foreløpig er det snakk om en minutt-avgift på lagringsmediene, for å gjøre fordelingen mellom Flash-kort og MP3-spillere med 6GB harddisk rettferdig.

- Det er ikke urimelig at det kanskje kommer litt motstand mot dette forslaget, at noen vil reagere. Men da får vi veie argumentene mot hverandre for å få en løsning, avslutter Hermansen.

- - -

Hva mener du? Send en epost til digitodays redaktør på mailadressen oystein.kvistad@digitoday.no

Til toppen