DC2 på Rjukan

Kundene er hemmelige, men nå dobler Green Mountain datasenteret på Rjukan

– Kapasiteten er sprengt, sier adm.dir Knut Molaug.

Historisk sus: Bildet viser kraftstasjonen på Vemork, som leverer strøm til Green Mountains datasenter på Rjukan.
Historisk sus: Bildet viser kraftstasjonen på Vemork, som leverer strøm til Green Mountains datasenter på Rjukan. (Bilde: Pressefoto)

– Kapasiteten er sprengt, sier adm.dir Knut Molaug.

Neste måned går startskuddet for andre byggetrinn for datasenteret DC2-Telemark i Tinn kommune, med kaldblåste Hardangervidda som nærmeste nabo.

I industribygda som for alltid vil huskes for tungtvannproduksjon, og ikke minst den berømte sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig, ligger speiling-senteret til Green Mountain, som ble gjort operativt på forsommeren i 2014.

Samme selskap har som kjent også en langt større datasentral i det gamle NATO-ammunisjonslageret inni fjellet på Rennesøy, utenfor Stavanger, som er døpt DC1.

Les også: Dypt inne i fjellet trekker serverne mer strøm enn en stor norsk by

Dobler arealet

Men på Rjukan er nå kapasiteten sprengt, vedgår administrerende direktør Knut Molaug i Green Mountain når digi.no ringer.

– Ja, vi har fullt opp med kunder. For å være klar til å ta imot ytterligere kunder er vi nå nødt til å bygge ut. Den prosessen starter nå, forteller Molaug.

Byggetrinn én ga om lag 5-600 kvadratmeter plass for datautstyr, og et totalt areal på rundt 1000 m2.

Bygging av trinn to, som starter i september med oppgitt ferdigstillelse første kvartal 2017, skal resultere i en dobling av arealet til datasentervirksomheten.

DC2-anlegget på Rjukan.
DC2-anlegget på Rjukan.

Det nye bygget blir laget etter såkalt Tier III-design.

Økt kundeetterspørsel er den oppgitte årsaken til utvidelsen. Tidligere har Green Mountain være åpne om at de har investert minst en halv milliard kroner på Rjukan. Nå ønsker de ikke å tallfeste hva utvidelsen vil koste.

– Vi har ikke lyst til å kommentere pengebeløpet, men det er selvfølgelig betydelige investeringer, sier Molaug til digi.no.

Bakgrunn: Pumper 600 millioner inn i datasenteret på Rjukan

Flere hundre nye serverrack

Det ligger ingen overraskende utvikling til grunn for utvidelsen. Dette skjer i tråd med de forventningene til vekst som selskapet har hatt.

Selve anlegget ligger på det Molaug beskriver som en relativt stor eiendom i et industriområde, med mange muligheter for videre utbygging. Datasenteret ligger noen kilometer unna kraftstasjonen på Vermork, som er avbildet øverst i saken.

– Folk som reiser opp til Gaustadtoppen vil passere anlegget på veien opp, sier han.

Utnyttelsen av det kommende datasenterarealet er avhengig av kundecase. Det er dermed vanskelig å være konkret, men ifølge Molaug blir det plass til flere hundre nye serverrack.

Hemmelig kundeliste

Etter byggetrinn to vil Rjukan-sentralen trekke rundt halvannen megawatt. Ferdig utbygd, en gang langt fram tid, kan virksomheten i Telemark dra nærmere 25 megawatt.

– Så det er stort potensial for videre utbygging, sier Knut Molaug.

DNB og Det norske Vertitas er de eneste kundene her, som Green Mountain har gått ut offentlige med. 

– Hva slags hemmelige kunder er det som har trukket opp etterspørselen etter datasentertjenestene dere tilbyr?

Det ønsker ikke Knut Molaug å gå nærmere inn på.

Han kan strekke seg til å vedgå at de øvrige består av en rekke forskjellige kunder. Det er snakk om næringsliv, men noen av disse leverer også tjenester til offentlig sektor. Det er også norske kunder, ikke internasjonale.

Rom for utvidelse på Rjukan-tomta. Dette oversiktsbildet viser hele anlegget, inkludert område som skal bygges ut nå.
Rom for utvidelse på Rjukan-tomta. Dette oversiktsbildet viser hele anlegget, inkludert område som skal bygges ut nå. Foto: Green Mountain

– Økonomien går rett vei

Det koster å investere og bygge opp datasentervirksomhet. Regnskapstallene (Proff.no) har så langt vist en betydelig vekst på inntektssiden, men også mange titalls millioner i underskudd de siste fem-seks årene.

Omsetningen i fjor endte på drøyt 72 millioner kroner med ei rød bunnlinje på nesten 10 millioner kroner. Hvordan går det i 2016?

– Utviklingen går den rette veien. Vi har fått et godt tilfang av nye kunder. Både på Rennesøy og som du nå forstår på Rjukan. Så vi opplever at utviklingen er god, forteller Molaug.

Han kommenterer ikke om de styrer mot en gledelig break-even eller overskudd allerede inneværende år. Det tolker vi som at det ennå vil gå noe tid før butikken går i pluss.

Også hoveddatasenteret på Vestlandet blir utvidet over tid. Der er arealet imidlertid ferdig sprengt ut og klart til bruk i gamle, etablerte fjellhaller. Slik at utvidelsene vil ikke synes på samme måte som på Rjukan.

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen