– Kunne sluppet dobbeltarbeid

Brønnøysund med åpen kritikk av digital postkasse.

– Kunne sluppet dobbeltarbeid
Hos Brønnøysundregistrene er holdningen at Altinn kan gjøre jobben som digital postkasse og spare staten for mye dobbeltarbeid. Bilde: Colourbox

Brønnøysundregistrene kommer med åpen kritikk av Sikker digital postkasse etter at statens egne beregninger viser at løsningen ikke vil gi gevinst de første fire årene.

Tvert i mot blir den 1,5 millioner kroner dyrere for 12 departementer, sammenlignet med å bruke e-post og brevpost.

Les mer: Gevinsten ryker for digital postkasse

To løsninger

Brønnøysundregistrene har ansvaret for Altinn, som allerede har en digital postkasseløsning, Meldingsboksen.

Den kunne i praksis fungert som en felles løsning for hele offentlig sektor.

I stedet har IT-direktoratet Difi kommet frem til at det en separat løsning driftet av private leverandører vil fungere best.

Denne kalles Sikker digital postkasse og skal fra neste år brukes av alle statlige virksomheter til å sende brev til innbyggerne.

Meldingsboksen i Altinn benyttes på samme vis for digital kommunikasjon med private bedrifter.

Les også: E-boks er endelig i boks

Advarte om problemer

Denne delingen har vært en konfliktsak mellom Difi og Altinn i lang tid.

Partene har vært noe tilbakeholdne med å diskutere uenigheten offentlig, men tidligere i år ble den dokumentert i en evalueringsrapport om Difi.

Mye av årsaken er at virksomhetene eies av ulike departement, som har gitt kryssende arbeidsoppgaver.

En rapport fra Capgemini har advart mot at to løsninger kan gi problemer.

Les mer: Altinn har ferdig løsning, men regjeringen vil kjøpe nytt

Kommunikasjonsdirektør Geir Arne Glad medgir at Brønnøysundregistrene ikke var klar over sikkerhetshullet i skjematjenesten. Nå jobbes det hardt for å logge og blokkere programvarebasert datahøsting.
Kommunikasjonsdirektør Geir Arne Glad, Brønnøysundregistrene. Bilde: Espen Zachariassen

Dobbel integrasjon

Kostbar integrasjon er en av årsakene til at Digital potkasse ikke vil gi noen gevinst for departementene.

Det kunne vært unngått ved å benytte Altinns meldingsboks, ifølge Brønnøysundregistrene.

– Å velge Altinn som meldingsformidler for post til privatpersoner ville ha ført til at hver offentlig etat hadde hatt ett integrasjonspunkt å forholde seg til. Nå er det slik at alle som har oversendinger til både privatperson og virksomheter må ha to integrasjonspunkter, sier kommunikasjonsdirektør Geir Arne Glad i en kommentar til digi.no.

Han peker også på at de får også to ulike prismodeller og samarbeidsparter å forholde seg til.

– Det gir økt kompleksitet i forvaltningen uten at det gir noen gevinst, mener han.

Les også: Hentet tilbake arkitekten som ny toppsjef

Undergraver ikke

Glad understreker at etaten ikke motarbeider de løsningene som er valgt.

– Brønnøysundregistrene og Altinn forholder seg lojalt til de beslutningene som er tatt når det gjelder Sikker digital postkasse og gjør det vi kan for at løsningen skal fungere optimalt, sier han.

Mer samarbeid

Men Altinn-løsningen som eneste alternativ hadde økt sjansen for at flere etater kunne gått sammen om å lage felles integrasjonsløsninger, ifølge Glad.

Han trekker frem SvarUt-tjenesten til KS/Kommit for kommunene som et eksempel.

– En investering i Altinn for å gjøre løsningen klar for å fungere som meldingsformidler for post til privatpersoner ville vært en investering som hadde styrket Altinn som plattform. Og det hadde ført til at også andre tjenester og tjenesteeiere hadde kommet styrket ut av det, mener kommunikasjonsdirektøren.

Så du denne? Regjeringen truer med å stoppe IT-millioner til kommunene