Kvinneandelen i den norske IT-bransjen er svært stabil

Det mener IKT-Norge-direktør Heidi Austlid er sterkt beklagelig.

Kvinneandelen i den norske IT-bransjen er svært stabil
Bilde: Espen Zachariassen

I forbindelse med kvinnedagen er det flere aktører som har sett nærmere på forholdet mellom kvinner og IT. En fersk undersøkelse fra Deloitte viser at kvinneandelen i den globale IT-bransjen antas å være på under 25 prosent ved utgangen av 2016, noe som i beste fall er på nivå med fjoråret.

I land som Sverige og USA har kvinneandelen i IT-bransjen falt noe de siste fem til ti årene, men ikke dramatisk. Men andelen kvinner blant studentene som oppnår en universitetsgrad innen informatikk, har falt betydelig på noen tiår.

I 1985 var 37 prosent av avgangsstudentene i informatikk i USA kvinner. Dette var redusert til 18 prosent i 2013. Lignende tall ser man også i Storbritannia og Sverige.

IKT-Norge mener at utviklingen i Norge er sammenlignbar.

Stabilt 20 prosent

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge, forteller digi.no at andelen av kvinner i den norske IT-bransjen har ligget stabilt på 20 prosent i mange år. Andelen av kvinnelige teknologigründere ifølge Austlid så lav som 1 prosent.

– Hva gjør vi galt? For dette har vært på dette nivået i de 10-15 årene jeg har jobbet med dette, og det til tross for at vi er et av verdens mest likestilte land, sier Austlid.

Også i Norge er det stabilt langt færre kvinner enn menn som velger IT-studier.

– Samtidig trenger bransjen flere folk. Skal Norge klare omstilling og ny vekst er vi avhengig av å ha en
sterk IKT-næring med både kvinner og menn, sier Austlid.

Hun mener det er viktig for produkt- og tjenesteutvikling at vi har en god kjønnsfordeling i alle ledd i næringen.

– Skal man lage løsninger for folk, må man også ha med kvinnene, sier hun.

Forskning viser at jevn kjønnsbalanse kan bidra til økt gruppeintelligens, bedre lønnsomhet og bedre arbeidsmiljø i bedriftene.

Flere tiltak

Austlid mener det er mye som fortsatt kan gjøres for å få fart på en utvikling mot en jevnere kjønnsfordeling innen IT-bransjen. Selv har IKT-Norge valgt å satse på de litt yngre barna, både gjennom Jentetechdag for 9-åringer og kodetilbud for barn, for å skape interesse for teknologifag.

– Men jeg tror at man må gjøre noe særegent for jenter. De havner litt i skyggen av guttene.

I Deloitte-undersøkelsen vises det til 2012-tall fra Storbritannia hvor det oppgis at mens 33 prosent av guttene hadde programmeringsundervisning i skolen, så var andelen på bare 17 prosent blant jentene. Noen av jentene skal ha fortalt at de opplever at de blir styrt unna fag som koding, matematikk og vitenskap i skolen.

– Vi må alle gjøre en innsats, som næring, hjemme og i skolen, sier Austlid. Hun ønsker blant annet at det undervises i programmering og digital kompetanse i skolen.

Hun sier også at alle ledere må ta ansvar for å få til så jevn kjønnsbalanse som mulig. Men hun mener at også kvinner som allerede er en del av IT-bransjen, kan bidra, ved å være rollemodeller for yngre jenter.

– Det handler om å skape imaget for egen næring.

Raskere likestilling med digital kompetanse

Accenture presenterte i dag en undersøkelse som selskapet har gjort blant 4900 kvinner og menn i 31 forskjellige land. Den viste blant annet at nordiske kvinner er blant de beste i verden til å bruke digital teknologi, som pc eller mobil, til å løse oppgave, bli mer effektive og å lære seg nye ting.

– Det er mange måter å gjøre gapet mellom menn og kvinner på arbeidsplassen mindre, men økt brukt av teknologi er svært effektivt. Investeringer i å få flere kvinner til å ta i bruk digitale verktøy gjennom utdanning, trening og opplæring i arbeidstiden vil bidra til at menn og kvinner blir mer likestilt, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture, i en pressemelding.

Undersøkelsen konkluderer med at dersom man dobler hvor raskt kvinner tar bruk digital teknologi i det offentlige og private, vil man oppnå full likestilling i arbeidslivet innen 25 år. Med samme fart som i dag, vil det derimot ta 50 år, opplyser Accenture.

I utviklingslandene vil ta 85 år med dagens fart. Dette kan ifølge undersøkelsen reduseres til 45 år dersom kvinner dobbelt så raskt tar i bruk digital teknologi.

Digital kunnskap vil dog ikke viske ut alle forskjeller. Accenture kan ikke se at økt digital kunnskap særlig effekt når det kommer til lederposisjoner og lønnsutvikling.