Lag Visual Basic-applikasjoner til Palm

Et amerikansk selskap leverer et tillegg til Visual Basic 6.0 som gjør det mulig å lage applikasjoner til Palm. Disse kompileres, overføres og kjøres uten runtime lisens.

Verktøyet AppForge Visual Basic for Palm OS ble kunngjort på den nylig avsluttede utviklerkonferansen PalmSource i Santa Clara i California. Det har allerede vært omtalt i fagpressen, blant annet av Software Developer Times. Målgruppen er utviklere av bedriftsspesifikke applikasjoner, som fristes med utsikten til å få unnagjort effektive Palm-applikasjoner på timer framfor dager eller uker.

AppForge-verktøyet installeres som en utvidelse av utviklingsmiljøet i Microsoft Visual Basic 6.0, i form av tilleggsknapper og nye menyalternativer. Utvikleren kan selv bestemme om utviklingsvinduet skal se ut som vanlig, eller om det skal etterlikne skjermen på en Palm. I utviklingsfasen kan man la brukerne kontrollere applikasjonen på sine PC-er. Når man er fornøyd med resultatet, kompilerer man programmet og overfører det til Palm på vanlig måte, med HotSync.

AppForge har laget sin egen runtime som det ikke kreves lisens for. Runtimen krever rundt 300 kB minne på Palmen, og en typisk applikasjon ventes å øke minnebehovet med opptil 15 kB.

Ifølge AppForge er Visual Basic-applikasjoner som utvikles med dette verktøyet både raskere og mindre ressurskrevende enn Java-applikasjoner med tilsvarende funksjonalitet. Minnebehovet for en AppForge Visual Basic-applikasjon med runtime skal ligge på rundt det halve av det en Java-applikasjon med Java virtuell maskin krever. Det vises også til "uoffisielle tester" hos Palm som viser at Visual Basic-applikasjonene er fire ganger som raske som tilsvarende Java-applikasjoner.

AppForge sier de vil lage tilsvarende ordninger for andre plattformer, i første omgang Linux og Windows CE.

Verktøyet er tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet til AppForge. Prisen er 494 dollar per utviklerlisens.

Til toppen