Lager bøker av nettsteder

Bok og nettsted basert på nøyaktig samme innhold. Aschehoug Utdanning og Inspera har gjennomført første fase i et prosjekt for medieuavhengig krysspublisering.

Inspera AS og Aschehoug Utdanning har gjennomført første fase i et pilotprosjekt innenfor medieuavhengig krysspublisering, hvor bok og nettsted samproduseres. Nå er den automatisk genererte boken, studieguiden Student 2002, ute i butikkene.

Til høsten vil Student 2002 også foreligge som et nettsted basert på eksakt samme innhold.

Forlagssjef Reidunn Guldal uttaler at dette er den første heldigitale bokproduksjonen forlaget har vært med på, og ser dette som fremtidens måte å produsere enklere bøker i kombinasjon med nettsteder.

Neste produkt som utvikles med samme teknologi , en faktabok i samfunnslære for videregående skole, vil foreligge i løpet av våren 2002.

Inspera AS har levert teknologien bak krysspubliseringssystemet. Administrerende direktør Bjørn Rustberggard, ser medieuavhengig krysspublisering som et område som tvinger seg frem etter hvert som kunnskapsformidlere blir bevisst verdien av innholdet sitt og søker nye anvendelses- og salgsområder.

Bedrifter som har behov for å lage både trykte publikasjoner, nettbaserte informasjonssider eller e-læring, har gjennom en slik krysspublisering mulighet for å gjenbruke innhold fra samme base, og slik forenkle arbeidsprosesser og redusere kostnader i forhold til separat publisering for hvert enkelt medium.

I Student 2002-prosjektet ble all tekst og tabellinformasjon samlet i en søkbar database. Informasjonen ble så kjørt gjennom en visningsmal som formga boken. Hele boken ble så lagret som en stor PDF-fil og sendt direkte til trykkeriet. Gjennom prosessen var det mulig når som helst å ta ut hele eller deler av boken.

Til toppen