Lagringsteknologi

Lagrer 330 terabyte med data på en enhet du får plass til å hånden

Mener tape som lagringsmedium vil skalere og være levedyktig i mange år til.

IBM-forsker Mark Lantz holder en kvadrattommestor bit av Sonys nye tape. På denne biten skal det kunne lagres 201 gigabit (21,125 gigabyte) med data.
IBM-forsker Mark Lantz holder en kvadrattommestor bit av Sonys nye tape. På denne biten skal det kunne lagres 201 gigabit (21,125 gigabyte) med data. (Bilde: IBM Research)

Mener tape som lagringsmedium vil skalere og være levedyktig i mange år til.

Mer enn 60 år har gått siden IBM kom med selskapets første tapebaserte lagringsenhet, IBM 726. Den kom i 1952 og kunne lagre 6,1 kilobyte i sekundet med en arealtetthet på 1400 bit per kvadrattomme. Hver tape hadde en kapasitet på omtrent 2,3 megabyte. 

Hopper vi raskt fram til i dag, er virkeligheten en helt annen.

Rekord

I går kunngjorde IBM Research i Zürich og Sony at selskapene i samarbeid har utviklet et tapebasert lagringsmedium med en arealtetthet på rekordhøye 201 gigabit per kvadrattomme. Dette er omtrent 20 ganger høyere tetthet enn det IBM tilbyr i konvensjonelle systemer i dag, 9,6 gigabit per kvadrattomme.

De to selskapene mener at teknologien vil gjøre det mulig å lagre så mye som 330 terabyte med data per tapekassett, dersom lengden på tapen er på 1098 meter. Ifølge Sony er 15 terabyte den største datamengden som kan lagres på en tape med konvensjonell tapeteknologi i dag. 

IBMs lagringsrekorder med tapeteknologi siden 2006..
IBMs lagringsrekorder med tapeteknologi siden 2006.. Foto: IBM Research

Selv om tape er lite effektiv for å søke opp og lese data, brukes teknologien fortsatt mye til sikkerhetskopiering. Dessuten brukes den til lagring av store mengder «kalde» data, blant annet i nettskyen. Dette er data som sjelden aksesseres, men som dataeieren likevel ønsker å ha tilgjengelig. 

De to selskapet har utviklet flere teknikker som har gjort den nye rekorden mulig. Blant annet har de greid å redusere avstanden mellom den magnetiske tapen og det magnetiske hodet, noe som anses som avgjørende for å oppnå høyere lagringstetthet. For å redusere friksjonen som da oppstår, har selskapene tatt i bruk et nytt smøremiddel som Sony har utviklet. 

Forrige rekord: Lagre 220 terabyte i en liten kassett

Mens tapen som IBM har brukt i forbindelse med tidligere lagringsrekorder har vært basert på bariumferritt, er den nye tapen basert på det selskapene kaller for «sputtered media». Ifølge forskeren Mark Lantz ved IBM Research brukes det da flere tynne metallag som lagres på tapen ved hjelp av en teknologi som har fellestrekk med de som brukes for å produsere integrerte kretser.

Med dette har man oppnådd at det magnetiske laget har en kornstørrelse på i gjennomsnitt 7 nanometer, skriver Sony i en pressemelding.

Framtidsutsikter

Ifølge Lantz demonstrerer denne bragden først og fremst potensialet for fortsatt skalering av tapeteknologi med samme takt som tidligere, i utgangspunktet en dobling av kassettkapasiteten med to års mellomrom, i minst ti år til. 

Dermed vil det ta mange år før konvensjonelle tapeløsninger kan tilby en arealtetthet tilsvarende det IBM Research og Sony nå har demonstrert.

Les også: IBM har utviklet verdens absolutt minste «harddisk»

Kommentarer (23)

Kommentarer (23)
Til toppen