Lagret barneporno på kommunens server

En ansatt i Verran kommune i Nord-Trøndelag fylte egne og offentlige datamaskiner med grov porno fra Internett. Den enorme samlingen inneholdt også barne- og dyreporno.

I nærmere ett år drev en ansatt i Verran kommune i Nord-Trøndelag nedlasting og lagring av grov porno, både på kommunens server, på sin egen jobbmaskin og på datamaskinene hjemme.

Mannen har innrømmet forholdet, og Økokrim er koblet inn, skriver Trønderavisa. Det skal være snakk om grov porno av alle typer, inkludert barne- og dyreporno.

Pornohamstringen ble oppdaget på kommunehuset for én uke siden, og allerede fredag forrige uke var Økokrim koblet inn. Sakens omfang er slik at etterforskere fra Oslo og Stjørdal må hjelpe Verran-politiet.

Jurist Ludvig Strugstad ved Innherred politikammer sier til T-A at han har opplevd lignende saker før, med ikke med så store mengder pornografi.

Politiet har beslaglagt utstyr både hjemme hos mannen og rundt om i kommunehuset. Kommunens server er også hentet, noe som medfører problemer for de ansattes arbeide. Rådmann Jacob B. Almlid opplyser at de har levert en meget alvorlig anmeldelse, og at det jobbes med midlertidige løsninger på datamangelen.

Adresseavisen opplyser at bare en enkelt av maskinene inneholdt mer enn 30.000 bilder. Mannen er satt fri, da det ikke foreligger indikasjoner på at han er medlem av noen slags organisert pornoring.

Kommunen skal heretter sette bort all administrasjon og drift av sine nettverk, i håp om å unngå slike episoder i fremtiden.

Til toppen