Langt frem til æ, ø og å på Internett

Det dukker opp løsninger for å bruke de norske sær-bokstavene i Internett-adresser, men Norid vil vente på en internasjonal fellesløsning.

Internett sliter fremdeles med enkelte banale barnesykdommer. Blant annet takler ikke Internett norske og andre lands sær-bokstaver, noe som skaper problemer for selskaper som stol-produsenten Håg og personer som heter Øystein.

Presset på NORID, den norske Internett-administratoren, vokser etter hvert som det dukker opp forskjellige løsninger på problemet.

- Vi kunne ha tatt i bruk noen slike systemer, men de fungerer bare for enkelte nettlesere og operativsystemer, forteller Norid-sjef Hilde Thunem til digitoday.no. For at bedrifter og brukere skal slippe å måtte forholde seg til begrensninger, velger vi å vente på en felles internasjonal løsning.

Det er Internet Engineering Task Force som arbeider med saken, men det går ikke fort.

- Tidligst i 2002 vil det bli mulig å bruke nettadresser med æ.ø og å, tror Thunem. Problemet er ikke selve DNS-systemet som oversetter internett-adresser til ip-nummer, men alle systemene som bruker dem. Det er langt mer komplisert tilpasse epost-systemer og annet, forteller Thunem til digitoday.no.

Til toppen