Lar ikke hvem som helst rote i webtjenestekatalogen

Novell har bygget en UDDI-server for webtjenester, med innebygget sjekk av ID og brukerrettigheter.

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) er en av de viktigste standardene for webtjenester ("web services"). Standarden beskriver hvordan koden som utgjør webtjenester skal beskrives, med tanke på oppføring i søkbare kataloger, slik at utviklere kan finne dem, kalle på dem og bruke dem i sine applikasjoner.

UDDI-servere, altså løsninger for å publisere webtjenester i samsvar med UDDI-standarden, finnes fra flere hold. Novell mener det eksisterende tilbudet lider av en mangel som hefter ved selve standarden: Det er ikke hensiktsmessige ordninger for å sikkerhet og drift. Novells løsning er å integrere UDDI-serveren med adgangskontroll basert på katalogtjenesten eDirectory. Det innebærer at brukere kan pålegges å legitimere seg overfor katalogen, og få innsyn i webtjenester basert på deres rolle i organisasjonen.

Adgangskontrollen kan også legges på en enkel webtjeneste, og sørge for at den bare brukes av dem som ifølge eDirectory-katalogen har de aktuelle rettighetene.

Novell har døpt dette produktet Nsure UDDI Server. Nsure er betegnelsen Novell bruker på alle produkter som har med adgangskontroll og identitetsstyring å gjøre. Selskapet tror en UDDI-server med adgangskontroll vil falle i god jord hos selskaper som er i ferd med å bygge infrastruktur for webtjenester.

I sommer offentliggjorde Novell et prosjekt kalt Destiny ("skjebne") med en oversikt over hva slags funksjonalitet selskapet har tenkt å bygge på toppen av eDirectory. Etter UDDI, ser Novell for seg katalogbasert adgangskontroll tilpasset andre standarder innen webtjenester, blant dem XML og SOAP. Destiny inneholder også visjoner for hvordan katalogtjenester kan brukes på bred basis i ID-kontroll på Internett, og som grunnlag for det selskapet kaller "intelligent infrastruktur", der alle tjenester integreres med regler for hvordan hvem kan bruke dem til hva.

Til toppen