Lar seg ikke presse til høyere lønninger

100 konsulenter slutter i Accenture i år, men IT-selskapet mener dette er helt normalt.

Markedet for IT-arbeidskraft er så og si støvsuget, og IT-bransjen slåss om de beste hodene.

Dette fører naturlig nok til et lønnspress, for IT-selskaper må kjempe med betingelser som lønninger, frynsegoder og fleksible ordninger.

Ifølge tall fra Dagens Næringsliv regner seks av landets største konsulentselskaper å miste 400 ansatte i år. Turnoverandelen ligger på mellom 10 og 15 prosent, og det er de beste hodene som først forsvinner.

Verst rammet på gjennomtrekk av arbeidskraft i år er Accenture og Ernst & Young.

Samtidig som Accenture har ansatt 200 konsulenter i år, har 100 konsulenter sluttet. Tilsvarende har 100 av 150 nytilsatte sluttet hos Ernst & Young.

Men Accentures informasjonssjef Eirik Andersen lar seg ikke skremme av konsulentflukten, og tror heller ikke dette er et incentiv for å presse lønningene opp.

- Jeg vil heller vri det og si at vi må være en attraktiv arbeidsplass som klarer å rekruttere 200 konsulenter, sier han til digi.no.

Senest på fredag ble det ansatt 66 nye hoder, og i planen til Andersen ligger det mellom 50 til 100 nye konsulenter som skal på plass. Dette skal helst være konsulenter med erfaring fra ett til fem år.

Selv om Andersen medgir at mange nå har fått årets faste lønnsøkning, mener han at lønnen ikke skal være den drivende faktor for å jobbe i Accenture.

- Vi har masse andre goder å lokke med som for eksempel gunstige pensjonsordninger, sosiale ordninger og ikke minst faglig utvikling med gode opplæringstilbud, sier han.

Det å jobbe med samfunnsaktuelle prosjekter som for eksempel pensjonsreformen eller spennende teknologiutfordringer i et internasjonalt miljø, mener Andersen bør være langt mer attraktive goder.

Men Accenture må i likhet med de andre konsulentselskapene konstant være på hugget for å klare å huke tak i nye hoder. Allerede nå pågår en frierferd rundt omkring på høyskolene NTNU, BI, handelshøyskolen og IT-høyskolene for å sikre seg årets studentkull til neste år.

Andersen medgir også at de nå ser på Sverige og arbeidskraft derfra, og starter snart en rekrutteringsprosess i Gøteborg. Han mener likevel at de klarer å ta unna det meste av etterspørsel ved å bruke ressurser over landegrensene.

Til toppen