Ledere på kurs for å holde på ansatte

God ledelse er ekstremt viktig for å holde på ansatte i kunnskapssamfunnet. Et nytt samarbeid skal få fart på norske ledere.

Dun & Bradstreet i Norge inngår et samarbeid med den ideelle foreningen Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling (SPO) for å kunne tilby bedre og flere kurs innen personal- og organisasjonsutvikling til et bredt spekter av ledere.

I praksis betyr avtalen at SPOs kurs og konferanser innen personal, ledelse og organisasjonsutvikling gjøres tilgjengelig gjennom Dun & Bradstreets kompetansesenter for egne ansatte og 6.500 kunder.

- Uansett hva man arbeider med er kunnskap og ferdigheter om menneskelige og organisatoriske forhold en forutsetning for gode resultater. Moderne ledere må i tillegg til faglig spisskompetanse og forretningsforståelse ha en solid kompetanse innenfor personalledelse. SPO sitter i dag med et kompetansetilbud på dette området som vi nå gjør tilgjengelig for kunder og egne ansatte, sier opplæringsansvarlig i Dun & Bradstreet, Helene Løbach, i en pressemelding.

Even Bolstad, som er daglig leder i SPO, mener festtalenes innhold nå er blitt virkelighet.


- Vi opplever en økt etterspørsel etter kompetanseutvikling innen personalledelse, ledelse og "human resource". Årsaken er åpenbar. Godt lederskap bidrar til lav turnover og motiverte medarbeidere, noe som er en forutsetning for gode økonomiske resultater. Dårlig lederskap er en av de fremste årsakene til at flinke folk slutter eller at organisasjonen ikke klarer å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne. I kampen om den attraktive arbeidskraften har få råd til å miste talentene på grunn av dårlig ledelse, sier han i pressemeldingen.

Til toppen