Lenovosjef: – Google Play tilbake til Kina i år

Går glipp av et massivt marked i dag.

Lenovosjef: – Google Play tilbake til Kina i år
Dersom mobilsjefen til Lenovo er korrekt sitert og har rett, vil Google Play bli tilgjengelig for mange kinesiske Android-brukere i år. Bilde: Harald Brombach

Googles tilstedeværelse i Kina har vært svært begrenset siden selskapet i praksis forlot landet i 2010 etter det som etter alt å dømme var et statlig beordret dataangrep. Google valgte å flytte flere av de kinesiske tjenestene til Hong Kong, hvor selskapet fortsatt har kunnet tilby blant annet søketjenester til det kinesiske markedet, men uten å bli pålagt sensur av kinesiske myndigheter.

Mange andre av Googles tjenester, som Google Play, har ikke vært tilgjengelige for kinesiske brukere. Dette til tross for at Android er den mest populære smartmobilplattformen i Kina.

Skadevare

De kinesiske Android-brukerne har måttet benytte konkurrerende applikasjonsmarkedsplasser, noe som nok har vært til glede for eierne av markedsplassene, men som samtidig ført til at kinesiske Android-brukere er langt mer utsatt for skadevare enn det som er tilfellet for brukere i land hvor Google Play er tilgjengelig.

Men nå kan det se ut til at Google er i ferd med revurdere hvor involvert selskapet skal være involvert i Kina. Det er kanskje grenser hvor lenge Google kan holde seg borte fra verdens største marked, hvor selskapet amerikanske konkurrenter har vært til stede hele tiden.

Mulig retur

Allerede i november 2014 kom de første meldingene om at Google har planer om å tilby Google Play i Kina, men den gang var det ingen navngitte kilder. Nå har dette blitt mer enn bare rykter.

9To5Google viser til en kinesiskspråklig artikkel i Tech.Sina hvor Chen Xudong, mobilsjef i Lenovo, blir intervjuet. Selv om en Google Translate-oversatt artikkel på et fremmed språk er svært usikker kilde, går det ganske tydelig fram av artikkelen at Chen Xudong sier at Google Play-tjeneste vil komme tilbake til det kinesiske markedet i år.

I hvilken grad Android-mobilene som selges på det kinesiske markedet i dag, faktisk kan knyttes til Google Play, er en annen sak. Sannsynligheten er høy for at det, i alle fall offisielt, bare er nye, Google-sertifiserte mobiler som vil kunne ta i bruk Google Play.

Google har allerede et ganske godt samarbeid med flere kinesiske mobilleverandører. Lenovo, som kjøpte Motorola Mobility fra Google høsten 2014, er blant disse. Men også Huawei, som leverer Googles Nexus 6P, omtales som en sentral partner for Google i Kina. Begge har betydelig innflytelse, trolig også blant kinesiske myndigheter.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.