Lexmark Norge satser på dokumentflyt

Kundene til skriverleverandøren Lexmark klager over for mye papir. Derfor satses det nå på dokumentflyt.

Lexmark betraktes gjerne først og fremst som en skriverleverandør til forbrukermarkedet. Men i Norge er dette i beste fall bare historisk korrekt. I dag er det bedriftsmarkedet som står for brorparten av omsetningen.

Den norske avdelingen er i ferd med en grunnleggende omlegging, der den i egne ord "skifter fokus fra å være kun skriverleverandør, til å hjelpe norske virksomheter med å forbedre sin dokumentflyt."

Bakgrunnen for dette, ifølge markedssjef Hans Arvid Rønning, er at det er der kundene har vondt.

- I både det offentlige og hos bedriftene søker man å effektivisere, og det er en stadig større erkjennelse for at dokumenthåndtering koster svært mye penger, sier Rønning til digi.no.

Han viser til en undersøkelse gjennomført av en av Lexmark Norges mange nye samarbeidspartnere innen dokumentflyt, konsulentselskapet Optimila AS. Her pekes det på at i en vanlig norsk bedrift går mellom 60 og 70 prosent av den samlede arbeidsinnsatsen til saksbehandling, og mesteparten av denne tiden går til å gjenfinne, behandle, distribuere og arkivere dokumenter. I det offentlige går 90 prosent av den samlede innsatsen til saksbehandling. 80 prosent av den samlede informasjonen foreligger i form av uordnede filer eller utskrifter. Det gjennomsnittlige forbruket av papir per norske kontoransatt er 95 kilogram. Utskriftsmengden øker med mellom seks og åtte prosent i året.

- Et problem for organisasjoner som ønsker å gjøre noe med dette, har hittil vært at den tradisjonelle salgskanalen for skrivere, IT-forhandlerne, ikke har kompetanse i dokumentflyt, sier Rønning.

- Det har oppstått et misforhold mellom stadig mer prosessorienterte forespørsler og bransjens manglende evne til å forholde seg til dem. Vi som leverer skrivere, merker at flerfunksjonsmaskiner, som integrerer utskrift med faks, skanning og kopiering, og følgelig er best egnet til å tilfredsstille kundenes behov, ikke håndteres tilfredsstillende av forhandlerleddet.

Svaret på disse utfordringene er et initiativ Lexmark har døpt "Flyt" - og gjort til gjenstand for et eget nettsted, Flyt.as.

- Dette er et initiativ på fire nivåer, forteller Rønning. - Flyt 1 er selve flerfunksjonsmaskinene. Flyt 2 har med kunnskap og tilpasning å gjøre. Flyt 3 er opplæring og bevisstgjøring omkring dokumentflyt. Vi kurser og sertifiserer IT-forhandlere på dokumentflyt. Nå har vi fått på plass Flyt 4, nemlig partnere.

Partnerne legges inn i Flyt.as denne uka, forsikrer Rønning.

- Vi har fått med oss norske firmaer som er ledende på dokumentflyt. Det gjør oss i stand til å fronte et helhetlig konsept med kompetanse, partnere og forhandlere, slik at vi kan tilføre installasjoner langt mer enn bare skriver, faks og kopimaskin. Løsningene inngår i systemer som gjør utstrakt bruk av vår programvare som fordeler informasjon om hva maskinen gjør, og som fungerer som bindeledd mellom maskinene og våre partneres systemer.

Rønning understreker at dette initiativet er spesielt for Lexmark Norge, og ingen pakke fra Lexmark sentralt.

- Det er vår pakke. Vi følger føringene i det Lexmark sentralt kaller "Discovery", men utvider det radikalt ved å knytte til oss partnere og tilby kunder helhetlige løsninger.

Foruten Optimila, er Microsoft Norge, TietoEnator Technology, Ephorma, Ementor, ReadSoft Norge, Dicom Norge, Multi-Support Norge, IBM og Contesto med på Lexmarks Flyt 4.

Til toppen