Likepriser stoppet fusjonspraten

Fusjon med Telia kan true like telefonpriser over hele landet, mener Johan J. Jakobsen (Sp). Telenors Tormod Hermansen mener derimot at en fusjon kan være en garantist for å kunne levere distriktene gode tjenester.

- Det vi har vært opptatt av er å ivareta en mest mulig lik prisdannelse i hele landet. Blir det lettere å ivareta dette målet i et slikt stort selskap? Svenskene har jo stort sett avfolket regionene og glesbygda.

Slik uttrykte Johan J. Jakobsen Senterpartiets innvendinger til fusjon mellom Telenor og Telia, i onsdagens møte mellom konserndirektør Tormod Hermansen i Telenor og Sps stortingsgruppe.

Møtet var i utgangspunket avtalt for at Hermansen skulle trekke opp det han så som de store linjene i statsaksjeselskapets fremtid. Etter de siste dagers politiske dramatikk, ble imidlertid fusjonsforhandlingene det sentrale tema for møtet.

I denne saken var Telenor-sjefen helt uenig med partirepresentantene.

- Kravet om likepriser er et krav som er forbundet med kostnader. Vi ønsker å være en nasjonal telefonoperatør, med det samfunnsansvaret det innebærer. Men i denne sammenheng, er det nettopp slik at desto større volum vi har, jo lettere blir det å ta kostnadene med å holde likepriser.

Ifølge Telenor-sjefen var det tatt inn klare og sterke forutsetninger nettopp om selskapets ansvar overfor distriktene, i det utkastet til en intensjonsavtale som forelå mellom Telenor og Telia.

Flere av de fremmøtte representantene fra Sp uttrykte imidlertid skepsis til dette, og stilte spørsmål ved om det ikke var hensynet til verdiskaping for Telenor som her ble satt foran hensynet til verdiskaping for hele samfunnet.

Hermansen avviste dette med at et økonomisk sterkt Telenor også var en forutsetning for å kunne levere distriktene gode tjenester. Han sa videre at utgangspunktet for fusjonsplanene ikke var kortsiktig gevinst i den nye konkurransesituasjonen, men at han på lengre sikt så et vesentlig bedre potensial for de to bedriftene i utlandet, om de sto sammen.

- Den store utfordringen er å drive rasjonelt med lavest mulig kostnader og å ha ressurser nok til å følge den teknologiske utviklingen uansett hvor den måtte gå. Jeg tror ikke man skal ha illusjoner om at utviklingen innenfor denne sektoren ikke går meget raskt, noe som også kan få dramatiske konsekvenser innenfor vårt marked, advarte Hermansen.

På spørsmål om hvordan han oppfattet Senterpartiets holdning til en mulig fusjon, svarte han:

- Jeg synes de har vist et ekte engasjement i problemstillingen.

Til toppen