Linux på PDA sprer seg

Linux har fått flere og flere bruksområder på grunn av sin hurtighet og stabilitet. Nå har PDA-produsentene trykket OSet til sitt bryst.

Compaq utvider markedet sitt for også å nå Linux-folket med sin nye håndholdte datamaskin. Måten de vil gjøre det på er å oppfordre brukere til å legge inn Linux i flash-minnet på enheten.

For å gjøre informasjonen om Linux på PDA lettere tilgjengelig har de også opprettet et eget nettsted med navnet handhelds.org. Her er det ikke bare informasjon om Compaqs løsninger, men også andre PDAer som støtter systemer med åpen kildekode. De tilbyr også å gi plass til andres nettsteder så lenge de inneholder enten informasjon om eller programvare med åpen kildekode.

Utviklingen av Linux for PDA går kjapt, og det finnes allerede en 2.4.0-kjerne som skal fungere. Kjernen og annen tilgjengelig programvare kan hentes ned fra handhelds.org. Sidene er nylansert, så det er fremdeles ting som mangler. For eksempel er ikke Samsungs YOPY kommet med enda.

Til toppen